“YENİ OYUNCULAR GELEBİLİR”

Capital (Turkey) - - SÖYLEŞİ -

göre planlarımızı yapıyoruz ama bu yeni sermaye realize olursa farklı bir büyüme trendimiz olacak. Biz bu hisse gelişinin 2017’yi bulacağını düşünüyoruz. Bu sadece bir tahmin çünkü burada direkt taraflardan biri biz değiliz. Bu şekilde Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün tek bankası haline geleceğiz. Burada hisse devrinin nasıl olacağına dair bir yasa çıkacak. Ödeme şekli tamamıyla Vakıflar Genel Müdürlüğü, Hazine ve VakıfBank’ın mutabık kalacağı şekilde olacak. Ödemenin tamamının nakit ödenmesi pek mümkün değil. Bir yöntem olarak bir kısmı Hazine’nin çıkardığı İslami enstrümanlar, sukuklarla ödenebilir. Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün kira getirili gayrimenkul talebi var. Sanıyorum hepsinin karışımı bir ödeme yöntemi olacaktır.

Peki hangi alanlarda daha güçlü olacak- sınız?

Bankamızın ölçeği ve maliyetleri göz önüne alındığında tabiatımız gereği biz bir KOBİ bankasıyız. Bir süre KOBİ ve OBİ tarafında büyümekte fayda görüyoruz. Kredilerimizin yani kullandırılan fonlarımızın yüzde 94’ünü tüzel müşterile-

BANK ASYA ETKİSİ

Geçmişte sektörde sermaye verme güdüsü yüksek değildi. Kamunun katılım bankacılığına girmesinin nedeni de bu. Tabii bu durumda katılım bankacılığının bankacılığın toplamından aldığı yüzde 5 pazar payı değişmiyor. Bir de bir oyuncu sektörden ayrıldı. Bu da aslında sektörün toplam rakamlarına etki etti. Bu bankadan çıkanların tamamen katılım bankacılığına gelmediğini net görebiliyoruz. Konvansiyonel bankacılığa gidiş oldu. Katılım bankacılığının sektördeki payı bir miktar düştü. Ziraat Katılım ve bankamızla aramızdan ayrılan oyuncunun ancak bir miktar parası katılım tarafına geri geldi. Biz maalesef sahip çıkamadık.

KÖRFEZ’DEN ÇALIŞMA VAR

2023’te katılım bankacılığının tüm bankacılıktan yüzde 15 pay alması ve 100 milyar TL aktif büyüklüğe ulaşması isteniyor. Bunlar iddialı hedefler… Bu amaçla 2 kamu bankası kuruldu hatta üçüncü kamu bankasının sektöre girmesi konuşuluyor. Tabii duyuyoruz, Körfez sermayesiyle yeni katılım bankalarının girmesi için de yapılan çalışmalar var. Biz destekliyoruz. Rekabetin zarar getireceğini düşünmüyoruz. Küçük olsun bizim olsun, mantığında değiliz. Bugün 5 katılım bankası var eğer bu 5 banka ilave sermaye koyarsa daha fazla katılım bankasına ihtiyaç yok. Ama koymadıkları sürece sermaye nereden geliyorsa o şekilde hareket etmek lazım.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.