CFO’nun DNA’sı C

Capital (Turkey) - - VARLIK - GÖKHAN GÜMÜŞLÜ

FO’lar için iş ortamı gün geçtikçe daha karmaşık ve öngörülmesi güç bir hal alıyor. Aralık 2015 ile Şubat 2016 tarihleri arasında dünya genelinde ve Türkiye’de gerçekleştirdiğimiz CFO’nun DNA’sı adlı araştırmamızda elde ettiğimiz sonuçlar da bunu destekliyor. Dijitalleşme, verinin hızla büyümesi, değişken risk ortamı ve giderek daha fazla bilgiye ihtiyaç duyan paydaşların yönetimi, finans yöneticilerinin üstlendikleri rolü ve oyunun kurallarını değiştiriyor. CFO’ların bu etkenlere farklı yaklaşımlar göstermesinden dolayı görev ve sorumlulukları gün geçtikçe farklılaşırken devam eden bu dönüşüm CFO’ların şirketlerine olan katkılarını daha değerli kılmak için fırsatlar sunmakla birlikte rollerini yeni etmenler çerçevesinde tanımlamayanlar için de tehdit oluşturabiliyor.

DEĞERLİ İŞLERE ZAMAN YOK

EY’nin dünya çapında yaptığı araştırmaya katılan CFO’ların yüzde 47’si, ekiplerinin gelecekteki stratejik öncelikleri karşılayacak yetkinliklere sahip olmadığından dolayı kaygı duyduklarını belirtiyor. Yüzde 56’sı da finans bölümünün kontrol, uyumluluk ve maliyet gibi geleneksel görevleri üzerine zaman harcamaktan dolayı daha katma değerli aktivitelere gereken önemi veremediklerini vurguluyor. Türkiye için de bu değerler çok farklı değil. Türkiye’de araştırmaya katılan CFO’ların yüzde 66’sı, öncelikli hedeflere ulaşmak için gereken yetkinliklerin uluslararası deneyimler ve etkileşimlerle geliştirilebileceğini düşünüyor. Türkiye’deki CFO’ların yüzde 63’ü, artan operasyonel yükten dolayı stratejik önceliklere odaklanamadıklarını belirtiyor. Dünya ortalamasında CFO’ların sadece yüzde 51’i böyle bir sorundan bahsediyor.

İŞ ZEKÂSI VE BÜYÜK VERİ

gokhan.gumuslu@tr.ey.com EY Türkiye Danışmanlık Hizmetleri Şirket Ortağı ve Yönetim Danışmanlığı Lideri Rapora göre finans liderlerinin dünya genelinde yüzde 58’i, Türkiye’de yüzde 53’ü dijital, akıllı teknolojiler ve gelişmiş veri analitiği üzerine anlayışlarını geliştirmeleri gerektiğini belirtiyor. Finans liderlerine kurumlarının 5 yıl sonraki ihtiyaçları için hangi finans yetkinliğinin önemli olacağı sorulduğunda, Türkiye’deki CFO’ların yüzde 69’undan “iş zekâsı ve büyük verinin, yönetimi bilgilendirmek amacıyla kullanılması” cevabı alındı. Dünya genelinde de grup CFO’ların yüzde 57’si geleceğin finans fonksiyonu için verinin önemini vurguluyor. Türkiye’den farklı olarak ise geleceğin ihtiyaçları kapsamında dünya genelinde listenin başında yüzde 57’lik bir oranla risk yönetimi yer alıyor. Türkiye’deki liderler için stratejik risk yönetimi, yüzde 34 olarak artması beklenen yönetmelikler ve mevzuat değişikliklerinin yönetiminden sonra 3’üncü sırada yer alıyor. CFO’ların dünya çapında yüzde 71’i, Türkiye’de de yüzde 94’ü, kurumlarının hedefleri doğrultusunda karar almada etik açıdan daha fazla sorumlu olacaklarını düşünüyor. CFO’ların hedeflerine ulaşabilmek için gelişim göstermeleri gereken öncelikli konulardan biri olarak öne çıkan paydaş yönetimi yetkinliği, finans liderlerinin dünyada yüzde 50’si, Türkiye’de de yüzde 44’ü tarafından kabul ediliyor.

CFO’LARIN YENİ GÖREVİ

Araştırmamıza katılan CFO’ların yüzde 64’ü gelecekte finans dışında daha fazla operasyonel liderlik görevini üstleneceğini düşünüyor. Türkiye’deki finans liderlerinin yüzde 72’si de bu görüşü destekliyor. CEO’ların ve yönetim kurulunun, CFO’ları operasyon alanına taşımak istemelerinde birkaç neden yatıyor: CFO’ların, mevcut kaynakların en fazla değer üretecek yerlerde kullanılmasını sağlayabilmesi, maliyet ve operasyonel verimlilik hedefleri yönetiminde geniş deneyime ve süregelen bürokratik uygulamaları sorgulayabilecek kapasiteye sahip olması. Birçok CFO da operasyonları kapsayan bu rolü, şirket yönetiminde yenilikleri getiren alanlara daha çok dâhil olup finansı iş birimlerine yaklaştırarak kendi ekibinin güvenilirliğini artırmak, kendi yönetim ve liderlik becerileri ile finans ekibinin yeteneklerini farklı alanlar üzerinden geliştirebilmek amacıyla kabul ediyor.

DÖNÜŞÜM ÖNCELİKLİ HEDEF

Finans liderleri, gelecek 5 yıl içinde kurumları için büyüme hedefinden sonra en önemli önceliğin dönüşüm olduğunu belirtiyor. Bu kapsamda finans transformasyon projelerine gerek dünya genelinde gerekse Türkiye içinde gösterilen ilgi giderek artıyor. Dünyada ve Türkiye’de araştırmamıza katılan finans liderlerinin yüzde 69’u, gelecek 10 yıl içinde geleneksel finans hizmetlerinin otomatikleştirilmiş bir şekilde ortak hizmetler merkezleri altında yönetileceğini öngörüyor. Türkiye’deki CFO’ların yüzde 90’ı da gelecekte finans süreçlerinin yanında fonksiyonlar arası hizmet veren ortak hizmetler merkezlerini kendilerinin yöneteceklerini düşünüyor.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.