SANAYİ İKİNCİ ÇEYREĞE İYİ GİRDİ

Capital (Turkey) - - KONJONKTÜR -

Sanayi üretimi ilk çeyrekte sadece yüzde 1,7’lik artış gösterebilmişti. Ancak ikinci çeyrek döneme iyi bir giriş yaptı. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verilerine göre, sanayi üretimi nisan ayında geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 5,9 yükseldi. Bu da geçen yılın mayıs ayından bu yana görülen en yüksek artış oldu. Sanayi üretimi geçen yılın mayıs ayında yüzde 7,2 artmış, ancak sonraki aylarda bir daha bu oranın yanına bile yaklaşamamıştı.

Sanayi üretim endeksinde yüzde 5 ve üzerinde ağırlığa sahip olan sektörlerdeki duruma bakıldığında, nisan ayındaki üretim artışına en büyük katkının otomotivden geldiği görülüyor. Otomotivde iç talep epey zayıf ama ihracata bağlı olarak üretim oldukça güçlü seyrediyor. Otomotiv üretimi nisan ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 19,2 artış gösterdi. Bu aydaki yüzde 5,9’luk sanayi üretimi artışının 1,3 puanı tek başına otomotivden geliyor.

Sanayi üretim endeksinde ağırlığa sahip diğer sektörlerde ise durum o kadar parlak değil. Mesela sanayi üretiminde en büyük paya sahip olan enerji sektöründe üretim sadece yüzde 1,4 artarken, bu açıdan ikinci sıradaki gıdada ise üretim yüzde 1,3 düştü. Sanayi üretiminde üçüncü büyük ağırlığa sahip sektör olan tekstildeki üretim artışı da yüzde 0,9’da kaldı.

Hal böyleyken nisan ayında sanayi üretimindeki artışın hızlanmasını birkaç küçük sektördeki olağanüstü gelişmeler sağladı. Nisan ayında motorlu kara taşıtları dışındaki ulaşım araçlarının üretimi yüzde 133,9’luk büyük bir sıçrama gösterdi ve buradan sanayi üretimi artışına 1,9 puanlık katkı geldi. Elektrikli teçhizat imalatı ve mobilya da nisan ayında sanayi üretimine kayda değer oranda katkıda bulundu. Bu iki sektörden ilkinin katkısı 0,6 puan, ikincisinin katkısı ise 0,5 puan oldu.

Sanayi üretimindeki artışın uzun bir aradan sonra yükselmesi sevindirici ama bunun devamı konusunda bazı endişelerimiz var. Birkaç küçük sektördeki olağanüstü gelişmelere dayanması yanında, nisan ayında sanayi üretimindeki artışın hızlanmasında “baz etkisi”nin de önemli bir rolü olduğu görülüyor. Geçen yılın nisan ayında sanayi üretimindeki artış sadece yüzde 0,7 olmuştu. Bu düşük baz bu yılın aynı ayında yüksek bir üretim artışına ulaşılmasına zemin hazırladı. Ancak mayıs ayında baz etkisi tersine dönecek. Yukarıda da belirttiğimiz gibi, geçen yıl mayıs ayında sanayi üretimi yüzde 7,2 yükselmişti. Bu yüksek baz bu yılın aynı ayında sanayi üretimindeki artışın fazla yükselmesine engel oluşturmuş olabilir.

Sanayi üretimindeki gelişmeleri ekonomideki büyüme konusunda önceden bilgi sahibi olabilmek için takip ediyoruz. Sanayi üretimiyle ekonominin genelindeki büyüme arasında önemli bir korelasyon var. Gerçi TÜİK’in geçen aralık ayında yayınlamaya başladığı 2009 baz yıllı yeni milli gelir serisinde bu korelasyonun zayıfladığını görmüştük ama yine de son dönemlerdeki gelişmelere bakarak bu ilişkiye güvenebileceğimizi düşünüyorduk. Fakat ilk çeyrekte sanayi üretimindeki artış sadece yüzde 1,7 olurken ekonomideki büyümenin yüzde 5’i bulması bu konudaki güvenimizi sarstı. Bu durum 2010 baz yıllı sanayi üretim endeksinin artık eskimiş olmasından kaynaklanmış olabilir. TÜİK’in bu endeksi yenilemek için çalışmalar yaptığını biliyoruz. Bu çalışmaların hızlandırılmasında ve söz konusu yenilemenin bir an önce yapılmasında fayda var gibi görünüyor.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.