EKONOMİNİN TEMELLERİ

Capital (Turkey) - - KİTAP -

Robert H. Frank ve Ben S. Bernanke’nin hazırladığı Ekonominin Temelleri, öğrencilere güncel iktisadi sorunları gözlemleyip inceleyebilecekleri, detayları ortadan kaldıran ve “7 Temel İlke”ye odaklanan bir bakış açısı sağlıyor. Kitabın içeriğinde ise “Bir İktisatçı Gibi Düşünmek”, “Karşılaştırmalı Üstünlükler”, “Arz ve Talep”, “Talep ve Esneklik, “Daha İyi Politika Seçimi İçin İktisadı Kullanmak”, “Ücretler ve İşsizlik”, “Oyunlar ve Stratejik Davranış”, “İktisadi Büyüme” gibi bölümler bulunuyor.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.