Yenilenebilir enerjide riskler yok mu?

Capital (Turkey) - - KARAR SÜRECİ - MEHMET ÖĞÜTÇÜ

arih boyunca bir enerji türünden diğerine doğru salındık. Bugüne dek hiç enerjisiz kalmadık. Yarın da kalmayacağız. Yepyeni ya da mevcutların doğaya daha az zararlı kullanımına imkan veren, maliyetleri ucuzlayan, verimlilikleri giderek artan farklı enerji yakıtları bizi bekliyor.

Bu yüzden yatırımcılar, proje geliştiriciler, düzenleyiciler sürekli teyakkuz halinde. Eskiden 15-20 yıla yayılan süreçler artık günümüzde birkaç yıl içinde sonuç verebiliyor.

Şurası tartışılmaz bir gerçek, yenilenebilir enerji gelecekte enerji piyasasının en önemli unsuru olacak. Nitekim, Birleşmiş Milletler’in Paris’teki 21’inci BM İklim Değişikliği Taraflar Konferansı’nda kabul edilen İklim Anlaşması ile bu gerçek tescil de edildi.

Lakin, yenilenebilir enerjiyi her derde deva gibi görmeyelim. Halihazırda öngörülebilir enerji geleceğimiz fosil yakıtlara bağımlı (petrol yüzde 31, kömür yüzde 28, doğal gaz yüzde 22). Dünyada her gün 10,5 milyon ton kömür, 9,5 milyar metreküp doğal gaz, 95 milyon varil petrol tüketiyoruz.

Yenilenebilirin dünya enerjisindeki payı, 2016’da hidro hariç yüzde 8 idi. Geçen yıl küresel elektrik üretimindeki büyümenin yüzde 40’ı yenilenebilirden geldi. Özellikle de güneş enerjisinden.

Bu oran, ülkemizde yüzde 7,7 rüzgar, yüzde 33,6 hidro, yüzde 1,1 jeotermal. 3 bin 98 santralın toplam 80,5 GW’lık kurulu güçte yenilenebilirin payı yüzde 43 civarı ama gerçekte elektrik üretiminin çoğunluğu hidro olmak üzere - sadece yüzde 33’ü. 10 yıl önce yüzde 25 idi. Bu hızla giderse yüzde 50’yi aşabilir.

Yakın zamanda Konya’da 1.000 megavat’lık 7 cent’in altında bir ihale yapıldı. Son 3 yılda güneş enerjisinin maliyeti yarıya indi ve 2020’ye kadar yine yarıya düşebilir. Yani ekonomik olarak güneşten daha mantıklı başka bir enerji kaynağı yok.

Elbette maliyetler önemli ölçüde düştü, fosil yakıtlarla rekabet edebilir düzeye geriledi. Elbette güneş, iklim değişikliğine karşı mücadelede düşük karbon içeriği dolayısıyla son derece avantajlı. Elbette ki fosil yakıtlarda karşılaşılandan daha az jeopolitik gerilim senaryolarına konu oluyor.

Ancak bugün diğer yakıtlarda karşı karşıya olduğumuz tüm riskleri ortadan kaldıramayacağını bilmeliyiz. Yenilebilirde beklenen yükselme için zamana ve yoğun yatırımlara ihtiyaç var. Geçtiğimiz yıl yapılan 1,7 trilyon dolarlık küresel enerji yatırımlarının önemli bir bölümü yenilenebilire yöneldi. Ancak hedeflerine ulaşmak için daha fazla yatırım gerekiyor. Bunu da önemli ölçüde özel sektörün üstlenmesi bekleniyor. Bu nedenle belli risklere katlanarak yatırımları yapacakların perspektifini, risklerin nasıl yönetileceğini anlamak doğru destekleme politikaları geliştirebilmek açısından son derece önemli.

Gelecekteki kanunların, düzenlemelerin ve kararların üreticilerin getirilerini, maliyetlerini değiştirmesine yol açan “düzenleyici risk” halen yenilenebilir yatırımlarının önündeki en büyük engel. Oyunun kurallarının maç başladıktan sonra değişmesi, bürokratik ve hukuki süreçlerin süratle sonuçlandırılamaması temel şikayet konuları.

“Talep riski” (yeterli talebin oluşmaması), “fiyat riski” (elektrik fiyatının dalgalanması) ve “rekabet riski” (çok sayıda oyuncu) hem güneş hem de rüzgâr enerjisi yatırımlarına iştahı artırabiliyor da azaltabiliyor da. Sabit fiyattan alım garantilerinin olduğu durumda herhangi bir talep veya fiyat riski söz konusu değil.

“Finansal risk” tabii ki yatırımcılar bakımından en önemli kaygı. Yenilenebilir üretim teknolojisinin neredeyse tamamının ithal edildiği, bu yüzden önemli kur riskinin bulunduğu ülkemizde sabit fiyattan alım garantilerinin dolar cinsinden verilmesi finansal riski bir nebze azaltıyor.

İletim, dağıtım, şebeke sisteminden kaynaklanan riskler de ülkemizde yenilenebilir projeleri için önemli bir engel. Bağlantı noktası ve gerilim seviyesinde yaşanan aksaklıklar ve gecikmeler var. Üreticinin istenilen zamanda ve miktarda elektrik üretememesi ise “performans riski” yaratıyor.

Sürekli altını çizdiğim bir mesaj var: Enerji insandan daha önemli değildir. Enerji dahil herşey insanın refahına, sağlığına, güvenliğine, mutluluğuna hizmet edecek şekilde kullanıma sunulmalıdır. Enerji demokrasisi ihmal edilemez bir zorunluluk. Ancak Çeşme, Karaburun, Datça ve Bodrum’da RES’ler, Karadeniz’de HES’ler hem doğal çevre, ekolojik denge, hem de çevresindeki insanların sağlığı, hakları dikkate alınmadan, hukuki kararlar da göz ardı edilerek gerçekleştiriliyor. Bu, orta ve uzun vadede yatırımcı için de ciddi bir risk.

Sonuçta, yenilenebilir yatırımlar hızlanarak artacak, enerji karışımındaki payı büyüyecek, bu gelişmeler yeni teknoloji, fiyat riskleri, finansman modellerini dayatacak. Tıpkı fosil yakıtlarda olduğu gibi yenilenebilir risklerini, etkin şekilde yönetmek düzenleyicilerin, yatırımcıların, işletmecilerin sürdürülebilir başarısının ön koşulu.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.