HIZLI BÜYÜME TÜKETİCİNİN MORALİNİ DÜZELTEMEDİ

Capital (Turkey) - - KONJONKTÜR -

artışın dış borcun TL karşılığını şişirmesi yanında Hazine’nin bu bütçe açığını finanse edebilmek için borçlanmaya hız vermesinin de etkisiyle 2017’de kamunun borç stoku da füze gibi yükseldi. 2016 sonunda 760 milyar TL olan merkezi yönetim borç stoku, eldeki son verilere göre yüzde 17,2’lik artışla kasım ayında 891 milyar TL’yi buldu.

1990’LARDAN ALINAN DERS

Kamu maliyesinde bozulmanın nelere yol açtığını 1990’lı yıllardaki deneyimlerimizden çok iyi biliyoruz. Kamunun bütçe açığını finanse etmek için finansal piyasalardaki kaynakları çekmesi hem faizleri yükselterek hem de özel sektöre yatırım yapacak fon bırakmayarak ekonomideki büyümeyi dinamitliyor. Nitekim hükümetin faizleri baskı altında tutmak için o kadar çabalamasına karşın Hazine’nin 2017’de daha yüksek faizle borçlanmak zorunda kalmasının altında da bu yatıyor. Hazine’nin iç borçlanma faizi kasım ayında yüzde 13,2’ye kadar çıktı ve neredeyse dokuz yıl öncesine, 2009’un başlarındaki seviyesine geri döndü. Kamu maliyesindeki bozulma böyle devam ederse faizlerin daha da yukarılara tırmanacağı ve

Merkez Bankası ile Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) birlikte hazırladıkları Tüketici Güven Endeksi’nin (TGE) 2017 yılındaki ortalaması 68,6 olarak gerçekleşti. Bu endekste 100’ün üzerindeki değerlerin iyimserliğe ve 100’ün altındaki değerlerin ise kötümserliğe işaret ettiğini düşünürsek, tüketicinin 2017’yi epey kötümser geçirdiği anlaşılıyor. TGE’nin 2016 yılındaki ortalaması biraz daha yüksek ve 69,5’ti. Bu durumda tüketicinin 2017 yılında 2016 yılındakinden bile daha düşük bir morale sahip olduğu ortaya çıkıyor.

Oysa 2016 yılında 15 Temmuz’daki askeri darbe girişimi gibi şok edici bir olay yaşamıştık. Üstelik bu nedenle ekonomi de resesyonun kıyısına kadar gelmişti. 2017 yılında ise çok şükür benzer bir durumla karşılaşmadık. Tam tersine ekonomide hızlı bir büyüme gerçekleşti. Hal böyle iken 2017 yılında tüketicinin moralinin 2016 yılındakinden bile düşük olması biraz kafa karıştırıyor.

Bu durum ekonomideki hızlı büyümenin tüketici tarafından çok da fazla hissedilemediğini düşündürüyor. Bunun nedeni büyümenin niteliğinde yatıyor gibi görünüyor. 2017’nin ilk iki çeyreğindeki büyüme daha çok inşaat yatırımlarına dayanıyordu. Üçüncü çeyrekteki olağanüstü büyümede de “baz etkisi”nin önemli rolü vardı. Tüketicinin gelir ya da iş fırsatı amlamında hayatında çok da fazla bir değişiklik yaratmayan bu büyümeyi hissedememesine pek de fazla şaşırmamak gerekiyor.

Esasında tüketicinin morali, sadece son iki yıldır değil epey zamandan beri düşük. Daha da doğrusu Türkiye’de tüketicide müzmin bir kötümserlik var. bunun da ekonomiyi çok olumsuz etkileyeceği gayet açık.

Elbette gözü kara bir hükümet, “Benden sonrası tufan” anlayışıyla buna pek aldırmayabilir. Nitekim 1990’lı yıllardaki bazı hükümetler buna aldırmamıştı. Ancak 2002 yılından bu yana Türkiye’yi yöneten Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) hükümetleri bugüne kadar 1990’lı yıllardan aldıkları dersle kamu maliyesinin üzerine titremişti. Mevcut hükümetin de aksi halde neler olabileceğini idrak edip kamu maliyesinin daha fazla bozulmasına engel olmaya çalışacağını düşünüyoruz.

NE YAPMAK LAZIM?

Yazının başında iki soruya yer vermiştik. Bunlardan biri reel ve finansal sektördeki karar alıcı ve uzman kişilerin neden 2017’deki hızlı büyümenin 2018’de sürdürülemeyeceğini düşündüğü, ikincisi ise 2017’deki hızlı büyümenin 2018’de de sürdürülmesinin nasıl mümkün olabileceğiydi. İlk soruya yukarıda yanıt verdik ve elimizden geldiğince de açıklamaya çalıştık. Şimdi sıra ikinci soruyu yanıtlamaya geldi. TGE’nin verileri 2004 yılına kadar geri gidiyor ve o zamandan beri yıllık ortalaması hiç 100’ün üzerine çıkmış değil. Ancak son yıllarda tüketicinin iyice kötümserleştiği dikkati çekiyor. TGE son üç yıldır neredeyse 2008-2009 resesyonu dönemindeki düzeyinde seyrediyor. Bunun nedenini de büyük olasılıkla bu dönemde siyasi istikrarsızlığın yoğunlaşması oluşturuyor. Bu siyasi istikrarsızlık sona ermedikçe tüketicinin moralinin düzelmesi zor. Tüketicinin morali düzelmedikçe de ekonomide kalıcı bir hızlı büyüme döneminin başlaması ihtimali düşük.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.