Arsenal, saha başar×s×n× art×rmak için ticari dönüşüme odakland×!

CIO Turkiye - - ÖN SAYFA -

Arsenal’de değişimler sadece sahada gerçekleşmiyor. Yaşanmakta olan ticari dönüşüme dikkat çeken Arsenal IT Direktörü Hywel Sloman, “İnovasyon için başka futbol kulüplerine bakm×yoruz, onlarla kendimizi karş×laşt×rm×yoruz” diyor.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.