Ajandankn bir numarask güvenlik

CIO Turkiye - - EDITÖRDEN - Murat YILDIZ, Yaykn Yönetmeni myildiz@cio.com.tr

Geçtiğimiz senenin sonunda yaptõğõmõz bir ankette Cio’larõn 2017 ajandalarõnõn başõnda güvenlik vardõ. Geçtiğimiz ay yaşadöğömöz sököntölar gösteriyor ki, bu konu ajandanön başöna sonuna konulacak bir mesele değil. Halen Windows XP gibi eski sürüm işletim sistemlerini kullanmaya devam eden İngiltere

Ulusal Sağlök Kurumu bir anda çökme noktasöna geldi. Sizlerin de yaköndan takip ettiği Wannacry saldörösö yüzünden İngiltere’de 47 ameliyat yapölamadö. Çünkü hastalarön tüm sağlök bilgileri de şifrelenmişti ve yedeklerine de ulaşma imkânö yoktu.

Hâl böyle olunca Türkiye’de neler yaşandöğöna bakmak istedik. Birkaç fabrikanön tedbir amaçlö kapatölmasö haricinde basöna yansöyan önemli bir gelişme olmadö. Bizdeki felaket senaryolarö genellikle paylaşölmaz ve kol körölör yen içinde kalör. Umuyorum herhangi bir sorun yaşanmamöştör ve söyröklarla atlatmöşözdör.

Bu tarz saldörölar artök bir rutine binecek gibi görünüyor. Yalnözca finans kuruluşlarö, bankalar ve sigorta sektörü değil artök hedefte olmayan pek çok sektör de güvenliği ajandanön bir numarasö haline getirmek zorunda. Bu konuda her Cio’nun farklö bir yöntemi var. Kimisi için güvenlik içeride sağlanamayacak kadar geniş bir konu ve döş kaynak kullanmak daha doğru. Kimisi ise geniş bütçeler ayörarak kendi içerisinde çözmeye çalöşöyor. Bu farklö yaklaşömlar elbette sektörlere göre de değişebiliyor.

Hâl böyle olunca biz de güvenlik ile ilgili olarak daha fazla içerik paylaşmaya ve görüş almaya gayret ediyoruz. Bu ay sağlök sektörü ile başladök. Her ay farklö sektörlerin güvenlik ajandalarönö takip etmeye çalöşacağöz. Bu konuda sizden gelecek tüm önerilere de açök olduğumuzu belirtmek isterim.

CIO Ödülleri 2017

Önümüzdeki aydan itibaren CIO Ödülleri 2017 başvurularö da başlamöş olacak. Türkiye’de teknoloji alanöndaki en büyük ödüllendirme etkinliklerinden biri olan CIO Ödülleri bu sene ödül programönö genişletiyor. Artök teknoloji ödüllerinde farklö kategoriler ile birlikte daha geniş bir program hazörlöyoruz. Önümüzdeki ay detaylarönö web sitemizde ve bu köşede bulabilirsiniz.

Görüşmek üzere.

Önümüzdeki aydan itibaren CIO Ödülleri 2017 başvurulark da başlamkş olacak. Türkiye’de teknoloji alankndaki en büyük ödüllendirme etkinliklerinden biri olan CIO Ödülleri bu sene ödül programknk genişletiyor.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.