Yapklan süreç iyileştirmeleri güvenlik ile paralel gitmiyor

CIO Turkiye - - DOSYA KONUSU -

Kolan Hastanesi Bilgi Sistemleri Direktörü Fatih Aydın ise, siber tehditlerin son dönemde sağlık sektörünü daha fazla hedef almasıyla ilgili olarak, sağlık verisindeki değişmez ve değerli bilgilerin fazlalığını göstererek, “Kişiler en mahrem detaylarını sağlık hizmeti alırken vermektedir ve bu detaylar özellikle hedef alınıyor. Sağlık hizmet sunumundaki kolaylaştırıcı yaptırımlar ve hızlı gelişim, paralelinde, sağlık otomasyonlarında da veri ihlallerini kolaylaştırıyor. Yapılan her geliştirme, süreç iyileştirmesi ya da teknolojik dönüşüm, güvenlik boyutuyla paralel gitmiyor” diyor. Bu noktada, kamu otoritesinin özellikle sağlık otomasyonlarında daha denetleyici, regülatif ve standardı benimseyen kurallar koyması gerektiğini söyleyen Aydın, bunun yanında veri güvenliğinin kişisel ve kurumsal inisiyatiften arındırılması gerektiğini savunuyor.

Güvenlik politikalarının ihtiyaç halinde aktif hale getirildiğini ifade eden Fatih Aydın, burada daha proaktif bir farkındalık oluşturulmasının önemine işaret ediyor. Fatih Aydın şöyle konuşuyor: “Veri güvenliği noktasında nesnelerin internetinin dezavantajlarını yaşayabiliriz. İnternete açık her nesne/ sistem hem verilerini gönderirken hem de bu veriler saklanırken aynı risklere sahip. Günümüzde çevrimdışı çalışan veri kaynakları bile hedef alınırken, IOT kapsamındaki tüm uç noktalar ciddi güvenlik katmanına sahip olmalı. İhlaller azaltılıp otomasyonlar ve sistemler daha güvenli hale getirilirse aynı yöntemler arşivlerken de kullanılabilir, teknik olarak burada ekstra bir risk görmüyoruz. Silinecek bilgilerin anonimleştirilmesi de sağlanabilir, böylelikle salt istatistik değeri olan fakat direk ya da dolaylı olarak kişiler ile eşleştirilemeyen bilgi havuzu oluşur.”

Veri güvenliği noktasında nesnelerin internetinin dezavantajlarını yaşayabiliriz. İnternete açık her nesne/sistem hem verilerini gönderirken hem de bu veriler saklanırken aynı risklere sahip.

Kolan Hastanesi Bilgi Sistemleri Direktörü Fatih Aydkn

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.