1 dakikalkk hizmet alabilirsiniz

CIO Turkiye - - RÖPORTAJ -

Google Cloud Ülke Müdürü Alper Önder Güler, şirketlerde bulut teknolojilerine yönelik bir dönüşümün başladkğknk belirterek şöyle dedi: “Birkaç ykl öncesine baktkğkmkzda, bulut teknolojilerini erken benimseyen şirketler çok hkzlk bir şekilde büyüdüler. Kim bu erken benimseyen şirketler? Bunlar iş modellerini doğrudan bulut üzerine kuranlar. Bu şirketlerin kendi içlerinde hiç altyapklark bulunmuyor. Şimdi ise geleneksel şirketlerin çok daha fazla açkk bulut çözümlerine ilgi gösterdiğini görüyoruz. 2017 yklknda birçok şirket bulut çözümlerini ajandalarkna almkş durumda. Şirketler şu anda denemelerini yapkyor, değişimi ve dönüşümü test ediyorlar. Herhangi bir donankm ya da yazklkm servisi satkn almadan belirli bir dönem için hizmet almak çok cazip geliyor. Yeni sunduğumuz servis ile artkk dakika tabanlk olarak hizmet satkn alabiliyorsunuz. 10, 50 ya da 100 işlemciyi, bir sorgu için 2 dakika kullanmak isterseniz, yalnkzca bu 2 dakikankn parasknk ödüyorsunuz. Bu sene public cloud tarafkna ciddi bir geçiş olmasknk bekliyoruz. Özellikle Iot’nin getirdiği iş yükünün bulutta olacağknk görüyoruz. Ancak yalnkzca IOT değil, iş kritik uygulamalark da hkzlk bir şekilde buluta aktarklmkş olacak.”

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.