Endüstri 4.0’ın eğitimdeki büyük kozu: Pedagoji 4.0!

CIO Turkiye - - GEÇEN AY -

Teknolojik geliëmeler Endüstri 4.0’kn kapklarknk ardkna kadar açtk. Özellikle Pedagoji 4.0 adk verilen oluëum, eèitimi geleneksel kalkplarkndan çkkararak, teknolojiye uyum saèlayacak ëekilde bir potansiyel yaratmaya hazkrlankyor.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.