Veri bilimi enerji sektörünü nasıl değiştiriyor?

CIO Turkiye - - GEÇEN AY -

Maliyetlerin düëürülmesi konusundaki çalkëmalar ve petrol üreticilerinin deèiëen pazar ëartlarkna göre düzenlemeler yapmask, büyük verinin enerji sektöründeki önemli uygulamalark arasknda yer alkyor.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.