Forcepoint™ hakkknda

CIO Turkiye - - ETKINLIK -

2015 yklknda Raytheon Cyber Products ve Websense’in birleëmesiyle kurulan Forcepoint™, Websense’in kullankck koruma, veri güvenlièi ve bulut uzmanlkèk ile Raytheon’un iç tehdit ve analitik teknolojisini ve Stonesoft’un yeni nesil aè güvenlik kabiliyetlerini tek bir çatk altknda buluëturuyor. Buluta eriëim güvenlik aracksk (CASB) Skyfence’i de bünyesine katan Forcepoint™, 2017 yklk itibariyle bulut uygulama güvenlièi ve görünürlüèü alanknk da kapsayan bir hizmetler bütünü sunuyor. Bu sayede 360 derece siber koruma sunan Forcepoint™ deneyimli ekibiyle aralarknda üst düzey güvenlikle korunan büyük ölçekli kurumlarkn da olduèu 20.000’i aëkkn kuruma hizmet saèlkyor. Sahip olduèu uzmanlkkla Forcepoint™, güvenlik süreçlerini sadeleëtirerek ëirketlerin hem veriye hkzlk ve kolay bir ëekilde eriëmesine olanak tankyor hem de veri ve bilgi hkrskzlkèknkn önüne geçiyor.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.