Her ëey mobil, mobil de her ëey olarak perakendeyi kavrkyor

CIO Turkiye - - DOSYA KONUSU -

TAB Gıda Pazarlama Genel Müdürü Seçil Kurdoğlu da TAB Gıda, olarak dijital dünyanın trendlerini takip etmeye ve uygulamaya önem verdiklerini ifade ederek, “Bu doğrultuda da tüm mecralarda yatırımları düzenli arttırıyoruz ve dijital reklamlarımıza devam ediyoruz. Müşteriyi çekebilecek, satışı artırabilecek kampanyalar gerçekleştiriyoruz. Mobil site ve mobil uygulama kanallarımızı da dahi ederek, tanıtımlarla satış oranını arttırma çalışmalarımızı sürdürüyoruz” diyor.

Demografik değişimler, hızlanan şehirleşme oranları, küresel olarak iş hayatındaki kadın erkek oranı arasındaki farkın azalmaya başlaması, teknolojik ilerlemeler, hızlı değişen müşte- ri ihtiyaçları ve küresel ve yerel trendlerin yoğun etkisi sektörlerin gelişim ve dönüşümünü belirleyen ana unsurlar olarak öne çıktığını söyleyen Kurdoğlu şöyle konuşuyor: “Buna bağlı olarak da perakende sektörünü bekleyen temel değişim alanlarından birinin de ‘dijital dönüşüm’ olduğunu söyleyebiliriz. Sektörünün, karşı karşıya olduğu temel zorlukları etkili ve sürdürülebilir bir biçimde çözmek için, teknolojik gelişime ayak uydurmak ve dijitalleşerek gelişme fırsatını iyi değerlendirmesi son derece önemli bir konu. Mevcut müşteri tabanını koruma, yeni müşteriler kazanma ve operasyonel verimlilik yaratma konularında başarılı olabilmek için dijital dönüşümün ne olduğunu iyi kavramak gerekiyor. Tüketiciler artık sadece fiziksel restoranlar değil farklı online mecralar üzerinden de kolayca alışveriş yapmak istiyor. Müşteri taleplerine hızlı bir şekilde cevap verebilmek için şirketlerin dijital dönüşüm stratejisi ve teknolojik altyapıya dönük yatırımları kritik önem taşıyor. Bugün, yaşamımızın her anında ve alanında mutlaka bir mobil teknoloji var. Her şey mobil, mobil de her şey olacak şekilde hayatımızı kavramaya devam ediyor. Buna bağlı olarak, müşteri de daha çok ilgi ve düzenli bilgi akışı talep ediyor. Şirketlerin sadece tüketiciye ulaşmada değil, enerji tasarrufu ve verimlilik gibi konularda da avantajlı hale gelmeleri için dijitalleşmenin önemini her açıdan kavramaları gerekiyor.”

Mevcut müëteri tabanknk koruma, yeni müëteriler kazanma ve operasyonel verimlilik yaratma konularknda baëarklk olabilmek için dijital dönüëümün ne olduèunu iyi kavramak gerekiyor.

TAB Gkda Pazarlama Genel Müdürü Seçil Kurdoèlu

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.