En iyi kurumsal mobil yönetim hikâyeleri

Éëyerinde giderek artan saykda mobil cihazla BT, kurumsal mobil yönetimi için kolay, ölçeklenebilir çözümler uygulamaya odaklandk. éëte kurumsal mobil yönetimin büyüyen trendine paralel 10 hikâye.

CIO Turkiye - - STRATEJI -

Kurumsal mobil yönetimi (EMM), mobil cihazlar, bulut teknolojisi, iş uygulamaları ve diğer teknolojileri yönetmektir. Bt’nin kurumsal güvenlik üzerinde daha iyi kontrol sağlamasına olanak tanıyan kolay, ölçeklenebilir yönetim uygulamasına odaklanarak BYOD’DAN buluta mobil cihaz yönetimi (MDM) ve mobil uygulama yönetimi (MAM) alanlarına kadar her şeyi kapsar. 2016 yılından bu yana mobil yönetimin değişen manzaralarını ve Emm’deki en iyi tedarikçi, yazılım ve trendleri inceleyen 10 hikâye.

Dijital iëletmeyi birleëtirmek

Kurumsal mobilite yönetimi sadece mobil cihazlar ve uygulamalar için değil. Mobil aygıtları güvenli hale getirmek ve etkinleştirmek için geliştirilen araçlar ve kavramlar artık masaüstleri de dahil olmak üzere ağa bağlı tüm aygıtlar için kullanılmaktadır. Bu aslında, yazılım ve verilere erişimi dağıtmak, yönetmek ve sistem hazırlamak için tek bir yaklaşım getiriyor. Bugünün bulut tabanlı EMM araçları, bu görevleri önceki sistemlere göre daha güvenli,

daha kolay ve ucuz gerçekleştiriyor.

Zorlu BT profesyonelleri için 11 mobil araç

Sorunlar oluştuğunda BT çalışanları her zaman mekânda bulunamaz; bu nedenle mobil durumda iken ihtiyaç duyduğunuz tüm araçlara erişmek harika bir özellik. Bu 11 araç, BT uzmanlarının ofisten uzaktayken sorunlara müdahale edebilmesi için sistemlerine bağlı kalmalarına yardımcı olur.

BT tarafkndan kontrol edilmesine yardkm eden 10 BYOD mobil cihaz yönetimi

BYOD, mobil yönetimi için bir takım sorunlar ile berabere geliyor, ancak gerçek şu ki, çalışanlar kısa sürede kendi cihazlarını işe getirmeyi bırakmayacak. Burada, BYOD’UN bir sorun olmasını engellemeye yardımcı olacak EMM çözümleri sunan 10 satıcı var.

Cisco, IOS 10’un en iyi ië özelliklerini keëfediyor

Emm’nin üstesinden gelmenin en kolay yollarından biri, dâhili düzeyde güvenlik ve işletme özelliklerine sahip cihazları kurum bünyesine katmaktır. Apple’ın IOS 10’u, IT üzerindeki yüklerin hafifletilmesine yardımcı olacak bir dizi işe hazır özellik içerir.

Çalkëanlarkn kullanmak isteyecekleri kurumsal uygulamalar naskl oluëturulur?

Mobil yönetimi daha fazla kontrol altına almanın harika bir yolu, çalışanlarınızın kullanması için güvenli, onaylanmış uygulamalar oluşturmaktır. Ancak zor olan, çalışanlarınızın kullanmak isteyeceği uygulamaları tasarlamaktır - burada, uygulama yatırımınızın karşılığından emin olmanıza yardımcı olacak bazı ipuçları var.

MDM gayrimenkul geliëtiricisinin ië süreçlerini harekete geçirmesine yardkmck olur

Bu makalede Clint Bolton, Edward Rose & Sons’un ajanlar, inşaat işçileri ve bakım personeli ile birlikte yüzlerce IOS cihazını yönetmek için bulut yazılımını nasıl kullandığını araştırıyor.

Küçük iëletmeler için 5 uygun €yatlk MDM seçeneèi

Küçük işletmelerin mobil yönetimi üstlenecek bir çalışan barındırma gücü genelde olmaz, ancak bu şansınızın olmadığı anlamına gelmez. Bu beş EMM sağlayıcısı, bütçeye tam olarak uyacak küçük işletmeler için mobil yönetim çözümleri sunmaktadır.

Kurumsal mobil yönetim paketini yönlendiren 5 ürün

BT çalışanların kişisel cihazlarında saklanan kurumsal verileri daha iyi kontrol altına almanın yollarını aradığından, en iyi EMM araçları olarak birkaç ürün ortaya çıkmıştır. Gartner’a göre, bu beş EMM ürünü piyasada kendi alanlarında liderler.

Çalkëanlar, kiëisel akkllk telefonlark ië yerinde kullanma konusunda baskk hissediyorlar

İşverenler giderek ücret karşılığı olsun ya da olmasın işte çalışanların kişisel mobil cihazlarını kullanmalarını istiyorlar. Bununla birlikte, gevşek bir BYOD politikasında yalnızca finansal riskler var - gerçek risk ise güvenlik.

Etkili bir BYOD politikask naskl uygulankr?

İşletmeler BYOD’U durduramaz, bu duruma uyum sağlamaları gerekir. Bunun bir parçası da, şirketteki herkesin arkasında durabileceği net, özlü BYOD politikaları geliştirmek. Burada, herkesin anladığı ve izlediği bir BYOD politikasının nasıl kullanılacağı ile ilgili ipuçları verilmektedir.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.