Alcatel Pop 4S

Alcatel nihayet en yenilikçi ürünlerini Türkiye pazarkna da sürmeye baëladk. Alcatel Pop 4S ise bu yeni ürünler arasknda en iddialklarkndan biri.

CIO Turkiye - - ANALIZ - Murat YILDIZ

Hem yenilikçi hem bir dolu özellik:

Eèri oturup doèru konuëalkm. êu anda orta sknkf olarak bahsettièimiz telefonlarkn özellikleri, bundan birkaç ykl önce amiral gemisi olarak lanse edilen ürünlerden çok çok daha iyi. Yani

Alcatel Pop 4S eèer 2014 yklknda piyasaya sunulsaydk muhtemelen orta segmentte deèil, üst sknkf bir akkllk telefon olarak deèerlendirilmië olacaktk. Peki, son 2 yklda tüketicinin beklentileri ya da iëletim sistemlerinin sknkrlark çok mu deèiëti? Bu sorunun cevabk, kullankm alkëkanlkklark ile ilgili elbette. Ama Pop 4S’in özelliklerine göz attkèkmkzda hiç önemsenmeyecek bir cihaz gibi durmuyor. Öncelikle 5.5 inçlik tam HD, yani 1080p çözünürlüèü olan IPS ekrana sahip. Arka tarafta 13 megapiksellik, ön tarafta ise 5 megapiksellik kamera bulunuyor.

2 GB hafkzaya sahip olan Pop 4S’in depolamask ise 16 GB. Bu rakam artan iëletim sistemi boyutlark yüzünden yetersiz gelebilir. Ancak SD kart desteèi sayesinde fotoèraarknkz ve müzikleriniz için 64 Gb’lkk ekstra bir depolama alankna kavuëuyorsunuz. Pop 4S’de dikkatimi çeken en önemli husus, birçok üst segment telefondaki özellièin verilmië olmask. Ödeme sistemlerini ve aygkt eëleëtirmeyi kolayca kullanabilmek için NFC desteèi var. Bu segmentte telefon satkn aldkèknkzda muhtemelen VR gözlükleri kullanamazsknkz. Pop 4S sahip olduèu Gyro ve Acceloremeter desteèi sayesinde VR dünyasknk keëfetmenize imkân veriyor.

Kiëiselleëtir

Alcatel Pop 4S’in arka kapaèknk çkkararak yerine farklk alternatieri takarak cihazknkzk özelleëtirmeniz mümkün. Kapaèkn altknda 2 bin 960 mili amperlik bir batarya bulunuyor. Yine bu batarya da deèiëtirilebiliyor. éster yedek batarya kullankn, isterseniz zamanla tükenen ömürler için deèiëim yapkn. éyi haber ëu ki Pop 4S aynk zamanda hkzlk ëarj özellièini de barkndkrkyor. Bu sayede pilinizi kksa sürede yüzde 80’e kadar doldurabiliyorsunuz. Alcatel Pop 4S, 1099 TL €yatk ile aynk sknkftaki birçok telefondan öne çkkkyor.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.