ZYXEL WAP3205 V3

Zyxel, kablosuz Access Point’i WAP3205’IN v3 versiyonunda kullanklan 2 adet 7 dbi deèiëtirilebilir antenle daha güçlü ve genië bir kapsama alank sunuyor.

CIO Turkiye - - ANALIZ -

Büyük o€slere daha genië kapsama alank:

Zyxel, kablosuz Access Point’i WAP3205’IN v3 versiyonu ile ev/ o€s iletiëim altyapksknk bir üst seviyeye taëkyor. Bir önceki sürümlere ek birçok özellik barkndkran yeni seri, 2 adet 7 dbi anten teknolojisiyle daha genië bir kapsama alank vaat ediyor. Ayrkca çok fonksiyonlu tasarkma sahip yeni sürüm, kullankcklara kablosuz eriëimde baëarklk bir deneyim yaëatkyor. 802.11n uyumluluèu ile 300 Mbps’ye kadar veri transfer hkzk sunun WAP3205 v3, Access Point, Universal Repeater ve éstemci (client) mod desteèi de sunuyor. Deèiëtirilebilir anten tasarkmkyla fark yaratan WAP3205 v3, esnek konumlandkrma özellièi sayesinde kolayca duvara monte ediliyor.

Access Point, Wireless Client, Universal Repeater gibi birden fazla çalkëma modunu destekleyen cihaz, ev ve o€s ortamknda kablosuz iletiëim altyapksk için çok amaçlk kullankm imkank sunuyor. WAP3205 v3, Universal Repeater çalkëma modu ile kablosuz aèlark kolayca geniëletebiliyor.

êkk ve ha€f tasarkmkyla öne çkkan ürün, doèa dostu güç tasarruf moduna ve kolay kablosuz kurulum için de WPS tuëuna sahip. Ayrkca ürün sayesinde kullankcklar, cihazkn yanknda olmadkklarknda, arayüzden kablosuz çalkëma modunu haftalkk, saatlik olarak yapklandkrklabiliyor. Böylece sarf edilen enerjideki kaykp en aza indirilmië oluyor. Yüksek baèlantk hkzk ile birlikte genië bir kapsama alank bulunan WAP3205 v3, Kablosuz Daèktkm Sistemi (WDS) özellièi sayesinde kablosuz kapsama uzantksk ve eriëim paylaëkmk için ihtiyaca uygun seçenekler de saèlkyor.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.