Philips 275P4VYKEB 5K

5K çözünürlüèe sahip Philips 275P4VYKEB monitör, her küçük detayk, keskin, canlk ve net bir ëekilde görüntüleyebiliyor. Ürün özellikle profesyonel kullankcklarkn tam olarak istedièi özellikler vaat ediyor.

CIO Turkiye - - ANALIZ - Ali Atilla Mede

Profesyonel kullankcklar için:

Philips’in geçtièimiz ykl profesyoneller için duyurusunu yaptkèk 275P4VYKEB 5K monitör inceleme konuèumuz oldu. Bu yeni model, PLS tipi 5K çözünürlüklü bir panel kullankyor. Özellikle video ve fotoèraf iëleriyle uèraëan profesyonel kullankcklar için tasarlanan monitör 5120 x 2880 çözünürlüèünün yank skra her bir alt piksel için 10-bit renk derinlièi sunuyor. Adobe RGB renk paletini yüzde 99 oranknda kapsayan monitör, model numaraskndan da anlaëklabileceèi üzere 27 inç boyuta sahip.

Bu profesyonel monitör, Philips’in denenmië ve test edilmië stand ve taban tasarkmkna sahip. Ha€f D ëeklinde bir tabank ve gümüë dikey ëasesi ile sade ve kaliteli. Monitör genel olarak iyi görünüyor ve o€s kullankmlar için oldukça uygun nitelikte. Monitörün standk 150 mm’lik yükseklik ayark ile çok yönlü kullankm sunuyor. Monitör aynk zamanda dev bir portre monitörü oluëturabilmek için 90 derece döndürülebiliyor, bu da örneèin dergi sayfalarknk skraskyla kontrol etmek gibi bazk ië yükleri için kullankëlk çözüm sunuyor. Philips 275P4VYKEB’IN dièer özelliklere baktkèkmkzda, 8 ms (griden griye) tipik tepki süresi, 1000:1 kontrast orank, 300 cd/m2 parlaklkk, 178/178 görüë açksk ve %99 Adobergb kapsama alank ile genië renk gamut arka këkèk sunuyor. Ekran da ayrkca icker free yani titreëimsiz teknoloji de yer alkyor. Bu, konforlu bir izleme deneyimi için titreëimi azalttkèk anlamkna geliyor. Monitörün €yatk 2 bin dolar. 5K monitör araykëknda olan profesyonel kullankcklar için mutlaka olmask gereken bir ürün.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.