Logitech M330 Silent Plus

Hassas, konforlu ve dayankklk yapkskyla standart mouse’larla benzerlik taëkyan M330 Silent Plus farkknk, her tkklamada sesi yüzde 90 oranknda azaltmaskyla gösteriyor.

CIO Turkiye - - ANALIZ - Ali Atilla Mede

Neredeyse tamamen sessiz bir fare:

Bazk bilgisayar kullankcklark için, klavyeden çkkan tuë sesleri ya da tipik bir farenin çkkardkèk ‘tkk’ sesi gerçekten rahatlatkck olabilir. Ancak bazk durumlarda sessiz bir fare, ister bölmesiz bir o€ste, ister bir kütüphanede olsun, iëe yarar ve çekici bir seçenek olabilir. Fare, ayrkca yaykncklkk, €lm ya da video prodüksiyon gibi kaykt ortamlarknda çalkëan profesyonellerin veya meraklklark için son derece önemli bir tamamlaykck çözüm sunabilir.

Logitech M330 Silent Plus, herhangi bir yazklkma ihtiyaç duymadan Windows, Mac OS, Chrome OSTM ve Linux iëletim sistemleriyle uyum saèlayan bir fare. Kolayca takkp çkkarklabilen nano alkcksk sayesinde 10 metrelik kablosuz kullankm mesafesi sunan mouse, Logitech’in geliëmië optik izleyicisiyle farklk yüzeylerde kullanmak mümkün. Otomatik uyku modu sayesinde 24 aylkk pil ömrü sunan M330 Silent Plus saè elle kullankma uygun. Ayrkca kauçuk tekerleèi ve özel materyal ayaklark sayesinde kaydkrmalarkn sessizce yapklabilmesine olanak saèlkyor.

Fare ile ilgili yaëadkèkmkz deneyime gelirsek, fareyi kullanmaya baëladkktan sonra ilk olarak alkëageldièimiz

‘tkk’ sesini duymadkèknkzda ‘acaba tkklamadkm mk?’ ëüphesi yaëatkyor. Elbette alkëtkktan sonra gerçekten sessiz bir fare kullandkèknkzkn farkkna varkyorsunuz. Siyah, Mavi ve Kkrmkzk renk seçenekleriyle gelen M330 Silent Plus’kn €yatk ise KDV dahil 89,90 TL.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.