Flex 11

Lenovo ekrank 360 derece açklabilen Flex 11 modeliyle Chromebook rekabetine katklkyor. Bilgisayardan tablete dönüëen bu çekici cihaz, klavyesi ile de ön plana çkkkyor.

CIO Turkiye - - ANALIZ -

Lenovo’dan ‘esnek’ Chromebook:

Flex 11’in normal dizüstü bilgisayardan tablete dönüëebilmesi ve artkk

Android uygulamalarknk çalkëtkrabilen Chromebook ile çalkëmask ortaya çekici bir ürün çkkartkyor. Chrome aslknda tabletler için tasarlanmadk ama Android böyle bir amaca hizmet etme yeteneèine sahip. Aynk zamanda Android gerçek klavye kullankmk için kolaylaëtkrkck seçenekler de sunuyor. Flex 11 de bu imkânlark bünyesinde topluyor.

2.4 feet yükseklikten düëmelere karëk dayankklk olmasknkn yanknda Flex 11’in tüm giriëleri ve touchpadleri su skzkntkskna karëk dayankklk. Klavyenin üstüne dökülen skvklar hiçbir zarar vermeden dkëark atklkyor. 11 inç büyüklüèündeki ekran 1366×768 çözünürlüèe sahip olmaskyla birlikte parlamalark da engelliyor. Teknik olarak 2.1 Ghz gücünde dört çekirdekli ARM iëlemci bulunuyor. 1.35 kilogram aèkrlkèa sahip Flex 11’in 10 saatlik bataryask var. Bir USB 3.1 Type-c giriëinin yanknda ëarj etmek için bir tane de USB-A giriëi bulunuyor. Bir SD kart ve HDMI giriëinin yanknda 720p’lik webcam’e de sahip.

Flex 11’de çoèu Chromebook’ta olduèu gibi kalem desteèi bulunmuyor. Kalem desteèinin sadece Samsung’un yeni Chromebook’larknda bulunduèunu da hatkrlatalkm.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.