Wireless Display Adapter

Éëletmeler toplantk odalarkndaki televizyonlarknkn arkaskna bu Microsoft kablosuz görüntü aktarma ürününü takarak herkesin kolayca sunum yapabilmesini saèlayabilirler.

CIO Turkiye - - ANALIZ - Murat Ykldkz

Microsoft’la görüntü aktarmak artkk kablosuz:

Microsoft tarafkndan piyasaya sürülen Wireless Display Adapter cihazknkzdaki görüntüyü kablosuz olarak HDMI giriëi olan bir baëka cihaza aktarkr. Bir ucu USB, dièer ucu HDMI giriëten oluëan bu kablo, kullankmk kolay ve basit bir yapkya sahip. USB bölümü aslknda yalnkzca güç kaynaèk olarak kullanklkyor. HDMI tarafk ise kablosuz olarak gelen görüntüyü monitör ya da televizyona aktarmankza imkan veriyor. Kullandkèkm Tv’nin arkasknda hem USB hem de HDMÉ giriëleri var. Bu yüzden kablonun iki ucunu birden Tv’nin arkaskna kolayca takabildim. Kurulum bu kadar basit. Bundan sonra yapmankz gereken tek ëey Miracast destekli cihazknkza bu görüntüleme cihazknk tanktmak. Windows 7, 8 ve 10 iëletim sistemlerinin sunduèu destek sayesinde notebook ya da tabletinizi kolayca daha büyük bir ekrana gönderebiliyorsunuz. Aynk ëekilde Android 5 iëletim sistemi kullanan tabletlerinizi ya da cep telefonlarknk da ekrana yansktmankz mümkün. Microsoft bu cihazknda IOS ya da Mac OS iëletim sistemlerine destek vermemië.ürün tam olarak tabletten ya da cep telefonundan açtkèknkz €lmleri ya da sunumlark büyük ekranda oynatmak için ara kablo kullanma dönemini bitiren bir adaptör. éëletmeler toplantk odalarkndaki televizyonlarknkn arkaskna bu Microsoft Wireless Display Adapter ürününü takarak herkesin kolayca sunum yapabilmesini saèlayabilirler.

Siz de evinizde Netix, Youtube gibi video servislerini mobil cihazknkzdan ya da notebookunuzdan açkp, daha büyük ekrana yansktabilirsiniz.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.