Bir sonraki yenilik dalgas× güvenlik alan×nda olacak

CIO Turkiye - - ÖN SAYFA -

Bulut ve mobilitenin iç içe geçtiği bir dönemde bir sonraki dalgan×n güvenlik taraf×nda olacağ×n× söyleyen Vmware Türkiye Ülke Müdürü Murat Mediçeler, “Güvenli bir altyap× sunulmaz ise çözümleriniz risk taş×r, bu da büyümeyi engeller” dedi.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.