Müşteri velinimetimizdir

Ticarette müşterinin değerli hale gelmesinin en önemli sebebi teknoloji. Artkk müşteri çok daha kolay kkyas yapabiliyor. Cep telefonunu eline aldkğknda sepetine koyduğu üründen bile vazgeçebiliyor.

CIO Turkiye - - EDITÖRDEN -

Geçtiğimiz aylarda Türk Telekom CEO’SU Paul Doany sosyal medyada kendi titrini değiştirdi. Art×k Chief Executive Ofàcer değil Chief Experience Ofàcer olduğunu duyurdu. Amac×, müşteri deneyimini değiştiren, geliştiren ve bu işi yöneten lider olacağ×n× belirtmesi. Gerçekten de günümüzde her şeyin odağ×nda müşterinin kendisi var. Aylar önce Türkiye’nin önemli bir tekstil sanayicisi ile görüşmüştüm. Kendisi bana şöyle dedi: “30 y×l önce talep sorunu yoktu, bizim s×k×nt×m×z arz edebilmekti. Fabrikalar×n önünde bekleyen kamyonlar, elbise, gömlek, ceket ç×ksa da al×p Anadolu’ya gitsek diye bizi s×k׺t×r×rlard×. Şimdi her şeyin odağ×nda müşteri var. Şimdi çok daha h×zl× makinalar×m×z sayesinde arz sorunumuz yok. Ancak ürünlerimizi müşteriye beğendirmeye çal׺×yoruz. Talebi de bizim oluşturmam×z gerekiyor.” Ticarette müşterinin bu kadar değerli hale gelmesinin en önemli sebebi de teknoloji. Art×k müşteri çok daha kolay k×yas yapabiliyor. Alternatiáerden uzak değil. Cep telefonunu eline ald×ğ×nda sepetine koyduğu hatta kasa s×ras×na girdiği üründen bile vazgeçebiliyor. Şirketler ayn× teknolojiyi kullanarak müşteriye daha kolay ulaşman×n yollar×n× ar×yorlar. Bu aray׺a ve yolculuğa asl×nda Dijital Dönüşüm diyoruz. Bu ay kapağ×m×zda bulunan Avivasa CIO’SU Fahri Arkan’×n anlatt×ğ× gibi.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.