Yapay zekâ, insanlar ile işbirliği içinde olacak

Yapay zekâ tabanlk teknolojiler, günümüzde insanlar tarafkndan icra edilen pek çok görevi insanlardan daha verimli gerçekleştirme imkânk sağlkyor. Ar-ge merkezi Xerox PARC da yapay zekâ ve insankn limitlerini birlikte aştkklark bir gelecek tasarlkyor.

CIO Turkiye - - EKİM -

Yapay zekâ tabanlk teknolojiler, günümüzde insanlar tarafkndan icra edilen pek çok görevi insanlardan daha verimli gerçekleştirme imkânk sağlkyor. Ar-ge merkezi Xerox PARC da yapay zekâ ve insankn limitlerini birlikte aştkklark bir gelecek tasarlkyor.

Teknoloji geliştikçe üretim araçları üzerinde varlığı her geçen gün daha çok hissedilen yapay zekâ, üretim süreçlerinde insanlarla sağlayabileceği uyum açısından sorgulanmaya başlıyor. Çoğu iş kolunda da insana gerek kalma- yacağı, bu durumun da istihdamı olumsuz etkileyeceğinden korkuluyor.

Bilgisayar, ethernet kartı, grafiksel kullanıcı arayüzü, mouse, lazer yazıcı, faks gibi teknoloji dünyasının en önemli icatlarının mucidi efsanevi Ar-ge merke- zi Xerox PARC’ıN CEO’SU Dr. Tolga Kurtoğlu, yapay zekanın; insanın iyi olmadığı, kaliteli ve verimli üretim yapamadığı alanlara odaklanması gerektiğini düşünüyor. Yapay zekâ ve insan arasındaki etkileşime dair vizyonunu ”Yapay zekânın geleceği,

insan ve makinelerin işbirliği olacak. İnsanla bilgisayar arasındaki ortaklık giderek artıyor. Bazı alanlarda insanlar, bazılarında ise bilgisayarlar daha iyi. İnsanlar, bilgisayarlar kadar kompleks güçlere sahip değil ama uzmanlık ve deneyim denen bir şey var. Ne kadar uzman ve deneyimliysek, o kadar iyi bir şekilde karmaşık problemleri çözebiliyoruz. Yapay zekânın geleceğini, insan-makine etkileşimi belirleyecek. Yapay zekâ ile ilgili şu an üzerinde çalıştığımız ve çözmeye çalıştığımız temel konulardan biri yapay zekâ sistemlerini açıklanabilir kılmak. Yapay zekâ, insanlara ulaştığı bir sonuca, tercihe, çıkarıma nasıl ulaştığını nedenleriyle anlatabilmeli. Bu da insanla bilgisayar arasındaki güveni sağlayacak şey” sözleriyle dile getiren Kurtoğlu, PARC’TA yapay zeka teknolojileri üzerine yapılan çalışmaların bu vizyon üzerine temellendirildiğinin altını çiziyor.

Kişisel bilgisayarın ortaya çıkışından bugüne katettiği mesafeyi yakından gözlemlemiş bir isim olan Tolga Kurtoğlu, PARC’ıN yapay zekâ ekosisteminde gerçekleştirdiği çalışmalar için “Yapay zekâ ve insan arasında güven inşa etmeye çalışıyoruz diyor. Kurtoğlu ve PARC yapay zekâ laboratuarındaki iş arkadaşları, yapay zekânın yargı, zekâ ve etik yönünden insanların güvenebileceği ve yakın işbirlliği içerisinde çalışabilecekleri şekilde geliştirilebilmesini hedefliyor.

İstihdama etkileri korkulan düzeyde olmayacak!

Kurtoğlu, yapay zekâ ve insan arasında gerçekleşmesi kaçınılmaz olan ikili iletişim esnasında ortaya çıkması muhtemel sorunlar ile ilgili ”İnsanlar yapay zekâya fazla güvenmeye meyilliler. Bu sebepten dolayı da güvenilir yapay zekânın varlığı bir zorunluluk. İnsan ve yapay zekâ iki taraflı iletişim kurmaya başladığı zaman, insanların yapay zekânın öneri veya yönergelerini sorgulamadan kabul etme olasılığı büyük sorunlara yol açabilir.” ifadelerine yer veriyor. Otonom sürüş sistemiyle donatılmış Tesla markalı arabaların dâhil olduğu çeşitli trafik kazalarının sebepleri incelendiğinde elde edilen veriler söz konusu probleme güncel örnekler teşkil ediyor. Zira otonom sürüş sistemine sahip bu araçların dâhil olduğu kazaların büyük bir kısmı sürücünün yapay zekâya sahip sürüş sistemlerine fazla güvenmesinden dolayı gerçekleşiyor.

Yapay zekâ üzerine gerçekleştirdiği inovasyon ve araştırmalar dolayısıyla bu konuda etkin biçimde söz sahibi olan kurumlardan PARC’ıN CEO’SU Tolga Kurtoğlu’nun öngörüleri, söz konusu teknolojilerin bazı alanların dışında istihdama etkilerinin korkulan seviyede olmayacağı yönünde. İnsanların günlük ve çalışma hayatlarını kolaylaştırarak rahatlatacak yapay zekâ tabanlı teknolojilerin, insanların tek başlarına ulaşamayacakları bir seviyeye ışık tuttuğu da bir gerçek.

İnsan ve yapay zekâ iki tarak iletişim kurmaya başladkğk zaman, insanlarkn yapay zekânkn öneri veya yönergelerini sorgulamadan kabul etme olasklkğk büyük sorunlara yol açabilir.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.