Verimli veri analizi için modern bir analitik yaklaşım gerekli!

Verimli veri analizlerini bir araya toplamak için modern bir analitik yaklaşkm önemlidir. Kendi kendine hizmet temelli modern bir iş zekâsk modeline geçiş, It’nin genel programk bütün yönleriyle içeren bir işbirlikçi yaklaşkm benimsemesini gerektirir.

CIO Turkiye - - EKİM -

Verimli veri analizlerini bir araya toplamak için modern bir analitik yaklaşkm önemlidir. Kendi kendine hizmet temelli modern bir iş zekâsk modeline geçiş, It’nin genel programk bütün yönleriyle içeren bir işbirlikçi yaklaşkm benimsemesini gerektirir.

Modern bir iş zekâsı modeline geçiş genellikle doğru modern analitik platformunu seçmeyi gerektirir. Bu seçim sürecinde hem işletme hem de BT, her bir platformun modern analitik iş akışında yürütme becerisini değerlendirmelidir. Modern analitik iş akışı, aşağıda gösterildiği gibi birbiriyle ilişkili beş ana alanın bir döngüsüdür:

BT bu iş akışını mümkün kılar, ancak öncelikle işletme kullanıcıları ve analistleri tarafından yönetilir. Başarılı bir şekilde uygulanması, tüm rollerden işbirliği ve katılım gerektirir.

Kabul edilebilir ve yaygın olarak kullanılabilen modern bir BI platformunu seçmek için organizasyonlar, bu iş akışının her aşamasında platformun değerini BT / BI profesyonelinin, içerik oluşturucunun ve bilgi tüketicisinin perspektiflerinden değerlendirmelidir.

1. Erişim ve görüntüleme

Kuruluşlar, BT tarafından yönlendirilen geleneksel yukarıdan aşağıya bir yaklaşımdan kendi kendine hizmet temelli bir yaklaşıma geçiş yaparken, Bt’nin güvenilen ilk veri kaynakları ve

analiz içeriği setini geliştirmesi genellikle avantajlıdır. Ticari kullanıcılar daha sonra bu içeriği analiz için bir başlangıç noktası olarak kullanabilir.

Seçim platformunuz, analitik içerik ve veri kaynaklarının merkezi bir ortamını yöneten BT / BI profesyonellerini etkinleştirmelidir. Ayrıca, özel kullanım gereksinimlerini ve parametrelerini yönlendiren bilgi tüketicilerinin ihtiyaçlarını da ele almalıdır.

2. Etkileşim

Etkileşim aşaması, analitik iş akışının ilk erişim-görüntüleme fazının bir uzantısıdır. Bu, tüketicilerin içerik yayıncısının belirlediği şekilde önceden belirlenmiş sabit sınırlar dahilinde kullanılabilir içeriğin rehberli analizi gerçekleştirmesi gereken bilgileri sunar.

3. Analiz edin ve keşfedin

Kullanıcılar gösterge tablolarıyla etkileşimde bulunarak yeni sorular üretirken, mevcut gösterge tablolarının sunduğu rehberli deneyimin sınırlarına ulaştıklarında kaçınılmaz olarak engellerle karşılaşacaklardır. Bu gerçekleştiğinde, kullanıcılar yeni soruları sormak ve cevaplamak için kendi kendine çalışan özerk bir çerçeveye ihtiyaç duyarlar.

Tüm beceri düzeylerinin kullanıcıları, analiz akışında, pakette farklı bir modüle veya ürüne geçmek zorunda kalmadan, platformun analiz yeteneklerine erişirken görselleştirebilmelidir.

Platform entegrasyonu ve kullanım kolaylığı kavramlarının burada göz önüne alınması önemlidir. ”Etkileşim” aşamasından ”analiz etme ve keşfetme” aşamasına geçiş, bir sonraki soru seviyesini sormak için gerekli olan platform bileşenlerinin genel sürekliliğinin eksikliği nedeniyle analitik iş akışının kesintiye uğradığı yerdir.

4. Paylaşkn

İçerik paylaşımı yaklaşımı gelişti. Geleneksel BI platformlarında paylaşım, statik yazdırılmış veya dışa aktarılan raporların bir gelen kutusuna veya bir kullanıcı masasına gönderilmesi anlamına gelir.

Modern analiz yaklaşımı içinde artık paylaşım, tüm işletme araçlarımızla, alıştığımız işbirliği ve sosyal etkileşim yönlerini içeriyor. Bu geçiş, rapor yazdırıldığı veya verildiğinde bilgilerin güncelliğini yitirmemesi gerçeğidir. Ve bu, bugünün tüketicisinin en yeni bilgileri arayan ihtiyaçlarıyla uyumlu olmalıdır.

İçerik paylaşımının bazı yönleri, bilgileri diğer taraftan analiz sürecinin temel bir bileşeni olarak işbirliğini gerektirirken, bilgileri geniş ölçüde kullanıcılara sunmayı içerir. Platformunuzu, özellikle BT / BI profesyonelinin ve içerik oluşturucusunun perspektiflerinden değerlendirirken bu senaryoların her ikisini de göz önünde bulundurun.

5. Teşvik ve yönetme

Modern bir analitik platform seçerken esneklik, işletmenin ihtiyaçlarını karşılamak ve ölçeklenebilirlik sağlamak için önemlidir. Bir organizasyon geleneksel olarak modern platformu geleneksel bir şekilde kullanarak, ardından da self servis yoluyla kullanıcılar için erişilebilir olan yeteneklerin kademeli olarak genişletilerek geleneksel modelden modern modele geçişi kolaylaştırabilir. Bir platformun ayrı yeteneklerini, veri yönetişimi ve analitik yönetişime ilişkin ayrı ancak ilgili alanlarda değerlendirmek aynı derecede önemlidir. Araç, en uygun yönetişim modelini yerleştirmek ve gerektiğinde zamanla uyum sağlamak için yeterli esneklik sağlamalıdır.

Yönetilen self-servis analitiklerini ölçekte kucaklaykn

Geleneksel BI platformlarından modern analitik platformlara geçiş, verilerin bir kuruluşta oluşabilecek etkiyi gerçekten gerçekleştirmek için gereklidir. Modern analiz platformları, self-servis ve yönetişimi bir araya getirerek, işle ilgili bilgi sahibi olmak için tüm verileri güvenilir verilerle güçlendirebilir. Bu platformlar, BT tarafından yönetilen geleneksel BI platformlarının kalıplarını kırdıkları için farklı bir mercekle değerlendirilmelidir.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.