Büyük veri yönetiminde işletmeler ‘bulut’ların üzerinde!

CIO Turkiye - - GEÇEN AY -

Bugün büyük verinin işlenmesi ve yönetilmesi depolanmasknkn ötesine geçerken, bu noktada verimlilik ve altyapk yönetimi açkskndan ön plana çkkan bulut platformlark işletmelere hem kullankm kolaylkğk hem de maliyet avantajk sağlkyor.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.