Dijital uygulamalar artkk sürecin ana merkezi olmalk

CIO Turkiye - - DOSYA KONUSU -

Kalyon Grup IT Direktörü Koray Kurt da rekabetçi koşullar arttıkça iş yapış modellerinin de sürekli değiştiğini dile getirerek, “İş dünyası da değişen bu koşullara adapte olabilmek adına çağın gerektiği süreçlere paralel ilerlemek zorunda kalıyor. Çağın en önemli gerekliliği de sadece veriye sahip olabilmek değil o verinin diğer sistemlerle konuşabildiği bir modelleme ortaya çıkarıp toplanan bu verilerin iyi bir şekilde izlenip analiz edilmesi ve daha verimli iş modelleri oluşturulmasıdır. Bunun en büyük adımlarından biri de bilgi teknolojileri çözümleri ve dijital uygulamalardan geçmektedir. Kurumlar artık hayatta kalabilmek adına kullandığı bu araçları iş modellemesine destek olarak değil sürecin ana merkezi olarak ele almak durumundadır. İlk olarak Almanya ‘da dile getirilen Endüstri 4.0 ile birlikte gelen endüstriyel internet devrimi ve siberfiziksel sistemler ile birlikte tüm sektörler dijitalleşiyor ve gelecekte var olma süreçlerini devam etmeleri için değişime zorluyor. Değişimin çok yoğun hissedildiği sektörler arasında en önemli oyunculardan biri de şüphesiz enerji sektörü. Bu sektörde özellikle de YEKA alanında ülkemizde ciddi adımlar atıldı” diyor.

Enerji sektöründe de diğer sektörlerde olduğu gibi ilk yapılması gerekenin ‘ölçemezsen yönetemezsin’ prensibiyle hareket etmek olduğunu söyleyen Kurt, ölçümleyebilmek için de bunu besleyecek veri kaynaklarının oluşturulması gerektiğinin altını çiziyor. Kurt, “Bu veri kaynaklarını birbiri ile iletişim halinde olmalı, elde edilecek veri ile çağın gerektirdiği karar alma mekanizmaları hızlandırıyor olması gerekiyor. Endüstriyel tesislerle başlayıp üretim aşamasına ve son kullanıcıya erişimine kadar giden bu yolculukta yapılacak olan dijital değişimleri belirlemek en önemli adım olacaktır. Tüm bu süreçlerde çağın en önemli getirileri nesnelerin interneti, bulut teknolojileri, büyük veri analizleri, iş zekâsı programları en önemli argümanlar olacaktır” diye konuşuyor.

Dijital dönüşümü sağlamak için dijitalleşmeyle birlikte sektörde yeni iş alanlarının mutlaka ortaya çıkacağını ifade eden Koray Kurt konuyla ilgili şu açıklamayı yapıyor: “Kendi branşım üzerinden örnek verecek olursam özellikle birkaç alan çok daha parlayacak veri analistleri, iş zekâsı uzmanlığı, bilgi güvenliği uzmanlığı, siber uzmanlar gibi, birkaç alanda da yepyeni bölümler ortaya çıkacak örneğin sanal gerçeklik yazılımcıları, 3D grafik tasarımcılığı gibi branşlar olacaktır. Öte yandan; özellikle son zamanlarda enerji sektöründe yapılan yatırımlar ile birlikte, Türkiye ekonomisinde büyük geri dönüşümlerin olacağı adımlar atıldığına inanıyorum. Yapılan yatırımların, tesisleşme ve üretim aşamasının da ülkemizde yapılacak olması bence en önemli adımlardan biri olmuştur.

Kalyon Grup IT Direktörü Koray Kurt

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.