Denetim sistemlerinin dijital ortamdaki varlkklark ile anlkk takipler yapklabilecek

CIO Turkiye - - DOSYA KONUSU -

Erdem Holding Bilgi ve İletişim Teknolojileri Direktörü Özalp Ahmet Tık da fiziksel enerji dünyasındaki hızlı değişimlerin enerji sektörünün dijitalleşmesini de zorunluğu kıldığını söyleyerek, “Yenilenebilir kaynaklar ile ilgili kesintiler, nükleer enerji, linyit, sert kömür, yağ ve gaz gibi kaynakların da kullanımdan kalkmaya başlaması değişimin içinde değerlendirilen durumlar. Bu değişim ve dijitalleşme ile birlikte enerji kayıplarını önleyebilmek için akıllı şebekeler devreye girmekte. Akıllı şebekeler akıllı sayaçlar içermekte ve online olarak ölçüm yaparak GPRS teknolojisi yardımıyla veri transferi yapabilmekte. Ticari dünyadaki hızlı değişim ise önemli başka bir durumu işaret etmekte. Teknoloji kullanılarak geliştirilmiş olan yeni ürünler, dijital dönüşümü gerçekleştirmiş şekilde operasyonlarını yürüten firmalar ticari hayatı doğrudan etkilemekte. Bu her sektör için geçerli iken haliyle enerji sektörü de bu durumdan payını almakta ve oldukça etkilenmektedir. Dijital teknolojilerin kullanımındaki yenilikler sayesinde örneğin güneş enerjisi sektörü, en esnek elektrik üretimi yöntemlerinden biri olarak karşımıza çıkmaktadır” diyor. Şebeke otomasyon sistemlerinin kullanımıyla birlikte verilerin akışının ve toplamanın hızlanmasının kritik karar mekanizmalarının çok daha verimli işlemesini sağladığını kaydeden Tık şöyle devam ediyor: “Bu noktadaki en önemli bileşen ise, bilgisayar tabanlı algoritmalar tarafından kontrol edilen ve aynı zamanda dijital olarak izlenebilen siber fiziksel sistemler. Sensör tabanlı olarak kontrol edilebilen bu yapılar vasıtasıyla dijital yolculuk içerisinde bulut bilişim, büyük veri, veri güvenliği, raporlama ve analiz, IOT (M2M) ortamları önemli yol arkadaşları olarak değerlendirilmekte ve önümüzdeki dönemde bu başlıklarda önemli araçların sektörün kullanımına sunulduğunu görmek mümkün olacaktır. Ayrıca enerji kesintilerini en aza indirgeyebilecek denetim sistemlerinin dijital ortamdaki varlıkları önleyici bakım sistemlerininin olumsuz bir durum öncesinde devrede olmasını ve varlıkların güvenliği açısından coğrafi ve mobil ortamların birbirleri ile entegrasyonu ile birlikte gerçek zamanlı takipler yapılabilecektir. Bu konuların tümünde anahtar teslim çözümler sunan firmaların önümüzdeki dönemde hizmet ve ürün cirolarındaki artışları hep beraber gözlüyor olacağız.

Zira tek entegre çözüm ve tek muhatap konusu her işte olduğu gibi bu noktada da önemli.”

Özalp Ahmet Tık’a göre, bu dönüşümün bir sonucu olarak yeni meslek dallarının oluşması kaçınılmaz! Bu noktada bazı örnekler veren Tık şöyle konuşuyor: “Dijital dünya üzerinden elde edilen verilerin analizi, fiziki ortamların sanal dünyada 3 boyutlu olarak modellemelerinin gerçeğe uygun şekilde yapılabilir olması, drone pilotlarının fiziki ortamları insan eli değmeden kontrol edebilmeleri, sanal gerçeklik ile sahada bulunan çalışanların eğitilebilmesi, yatay ve dikey sistemleri entegre edebilmek kabiliyetleri, nesnelerin interneti konusunda alt yapı kurabilme yetenekleri, nesne bazlı siber güvenlik uzmanlığı yeni dünyanın gözde meslekleri arasında yerini alacaktır. Bu bağlamda iki mesleki durumun bu saydıklarımız arasından çok daha fazla önem kazanacağını düşünüyorum. Bunlardan biri veri analistliği diğeri ise ihtiyacı iyi anlayıp taleplere cevap verebilecek ve altyapı tasarlayıp interface geliştirebilen veya var olan interface’leri kullanabilen mühendislik bölümleri.”

Özalp Ahmet Tık’ın siber güvenlik ve dolayısı ile bu alandaki çözümlerin yeterliliği noktasında veriye dayalı bir yorumu bulunuyor. Tık, “Siber saldırıların eğer şirket açısından kötü bir sonucu oluyorsa bu durumun en büyük sebeplerinden biri de şirket çalışanlarının ihmali ve/veya bilgisizliği kaynaklı olmasıdır. Haliyle sistemler her türlü durumu kontrol altında tutabilecek şekilde tasarlanmaya çalışılsa da oluşan yeni bir durumun sistem bazında önleminin alınmamış olması sistemin ihtiyacı görmediği yorumunu da beraberinde getirmektedir. Bu yorum kısmen doğru olabilir fakat kullanıcı bilinçlendirmek ve tehdit algılarını en üst seviyede tutmayı sağlamak bu konuda yapılabilecek en önemli çalışmadır. Bizim de siber güvenlik ile ilgili çalışmalarımızın en önemli bacağını yine çalışanlarımızı bilinçlendirme kısmına ayırmış bir durumdayız” diye konuşuyor.

Erdem Holding Bilgi ve İletişim Teknolojileri Direktörü Özalp Ahmet Tkk

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.