Enerjide elde edilecek kazançlar yeni nesil teknolojiler sayesinde olacak

CIO Turkiye - - DOSYA KONUSU -

Enerji şirketlerinin dijital teknolojileri 1980 yılından bu yana birçok alanda kullandıklarını söyleyen Shell Türkiye IT Müdürü Berk Ertürk ise, “Günümüzde şirketlerde dijitalleşmeden etkilenen kapsam ciddi bir şekilde büyüdü. Gelinen noktada, ‘Dijital Dönüşüm’ ve ‘Enerji Dönüşümü’ paralel bir şekilde mevcut Enerji Ekosistemini kökten değiştirmeye başladı. Gelecek ile ilgili birçok öngörü var ancak dönüşüm sadece gelecek ile ilgili değil; WEF Dijital Dönüşüm Raporuna göre, önümüzdeki 10 yıl içinde enerji şirketlerinin dijitalleşme ile verimlilikten elde edeceği kazancın önemli ölçüde olabileceği öngörülüyor. Bu kazançların ağırlıklı olarak; operasyon optimizasyonu, sensörler ve makine öğrenmesi ile önleyici bakım faaliyetlerindeki gelişmeler, otonom operasyonların ve robotların kullanıldığı operasyon merkezleri sayesinde olması bekleniyor” diyor.

Bütün bunların yanında; yine enerji sektörü özelinde enerji arzı, talebi ile yeni iş modelleri ve iş yapış şekillerinde değişiklikler olmasını beklediklerini ifade eden Ertürk, enerji arzı tarafında yeni teknolojilerin sayesinde üretimde ciddi verimlilik kazançlarının beklendiğini kaydediyor. Ertürk şöyle devam ediyor: “Dijital dönüşüm ile beraber rekabetin önemli bir kısmı da müşteriye en iyi hizmeti sunabilme konusunda yaşanacaktır. Süreçlerin her aşamasında toplanan veriler bu aşamada şirketlerin en önemli zenginlikleri olacaktır. Talep tarafında ise, yine dijitalleşme ile enerji verimliliği önemli oranda artacaktır. Yeni iş modelleri sayesinde de kaynak kullanım verimliliğinin artması da gündeme gelecek. Hizmet/ürün ile Müşteri arasındaki mesafenin kısalması, aracıların ortadan kalkması, varlıkların kullanım oranlarının artması gibi. Enerji Dönüşümü ile Dijital Dönüşüm paralel yürüyecektir.”

Enerji şirketleri içerisindeki dönüşüm hızının da şirketteki iş alanlarına göre farklılık gösterdiğini kaydeden Berk Ertürk, “Örneğin üretim, bakım, operasyon gibi mevcut faaliyetlerin olduğu alanlarda daha çok var olan dijitalleşme çözümlerinin uygulanması devam ederken, perakende satış gibi müşteriye direk dokunan bir alanda müşteri ihtiyaçlarını daha iyi anlamaya dönük analitik çözümler, müşteriye ulaşmak ve hizmet için farklı dijital çözümler veya tamamen yeni iş modelleri ortaya çıkabilir. Ticaret alanın- da ise Blockchain ve diğer dijital platformlar üzerinde yeni iş yapış şekilleri denenecektir” diye konuşuyor.

Dijital dönüşümün enerji sektöründe yeni meslek alanları doğuracağı yönündeki iddialara da ‘veri bilimcisi’ vurgusunu yaparak yanıt veren Ertürk şöyle konuşuyor: “Enerji sektörüne özgü bir meslek alanı değil ancak, bir enerji şirketinde bakım, onarım, üretim süreçlerinden yer altı arama faaliyetlerine veya perakende satışlar, pazarlama alanına kadar tüm faaliyetlerde ortaya çıkan veriyi analiz etme, yorumlama yetkinliklerini düşününce bu sektör içinde de çok önemli bir yere sahip olacak bir meslek olarak öne çıkıyor. Bir de, meslek alanından ziyade belki de yetkinlikler olarak bakmak daha doğru olabilir. Artık şirketler birçok operasyonu kendisi gerçekleştirmeyip hizmet olarak alıyor. Bugün giderek artan oranda dış servis kullanımından bahsediyoruz. Dolayısı ile birçok alanda işi direk kendisi yapan değil, işi veya alınan hizmeti yöneten, sözleşmeleri, istisnaları veya eskalasyonları yöneten daha uzmanlaşmış aktivitelere odaklanan bir iş gücünden söz edilecek. Teknik yetkinlikler olarak ise dijital okuryazarlık, çok hızlı öğrenebilme ve adapte olabilme yetkinlikleri ön plana çıkabilir. Shell’de özellikle inovasyon heyecanına sahip ve çözüm odaklılık, değer odaklılık gibi yetkinliklere sahip çalışma arkadaşlarımız olmasını istiyoruz. Bu sayede dijital fırsatlarını kullanarak hem kurumsal hem de bireysel müşterilerimiz için en teknolojik ve verimli çözümleri sunabiliriz.”

Dijital dönüşüm ile beraber rekabetin önemli bir kksmk da müşteriye en iyi hizmeti sunabilme konusunda yaşanacaktkr. Süreçlerin her aşamasknda toplanan veriler bu aşamada şirketlerin en önemli zenginlikleri olacaktkr.

Shell Türkiye IT Müdürü Berk Ertürk

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.