Sonun başlangkck: Bütçe dönemi

Organizasyonlar içerisinde en yaygkn algklarkn başknda ‘It’nin bedava olduğu’ gelir. Oysa hepimizin bildiği üzere teknoloji son derece pahalk bir ihtiyaç.

CIO Turkiye - - GÖRÜŞ - Umut AYDIN "Oyun Teorisi"

Bütçe dönemine yaklaştığımız yılın bu son çeyreğinde danışmanlığını yaptığım organizasyonların, her yıl incelediğim teknoloji bütçelerinde rastladığım ortak birkaç geliştirilebilir alanı iletmek istiyorum.

İş vakalarkna yoğunlaşkn

‘IT çok para harcıyor’ sık işitilen bir başka klişedir.

Günümüz koşullarında herhangi bir işletmenin fonksiyonel ve stratejik olarak teknoloji kullanmadan büyüyebilmesi çok olası değil.

Yeni bir banka şubesi açarken de yeni bir petrol kuyusu açarken de en azından teknoloji ve altyapı yatırımına ihtiyaç olduğu gerçeğinin bütün organizasyonlarda benimsediği günümüz iş dünyasında elbette iş birimleri de daha iyi, hızlı ve geniş kapsamlı teknoloji için bir bedel ödenmesi gerektiğini bilmeli. Organizasyonunuzda teknolojinin masraftan değere doğru yönelimi için iş birimlerinizle her yatırım özelinde vakalarınızı oluşturup, bu vakaların gerçekleştirilmesi ve işletilmesi konularında net planlama yapıp ilgili birimin yatırımını sağladığından emin olmadan iş planınıza dâhil etmeniz çok para harcadığınız algısının temelini oluşturur.

Her ne kadar inovasyonun temelinde olsanız da neticede şirketiniz için bir servis sağlayıcı olduğunuzu ve servislerinizin iç müşterileriniz için bir bedeli olduğu gerçeğini yansıtmalısınız.

Stratejiniz ürün isminin ötesinde olsun

Çok fazla rastladığım bir diğer yanlış; strateji yerine doğrudan ürün adı.

Bütünsel olarak bir servis ve yatırım stratejiniz, planlamanız yoksa iş tanımınızı ürün isimleri ile yapmayın. Teknoloji tedarikçinizin stratejisi asla bütünsel teknoloji stratejiniz olamaz.

Erp’inize mobil erişim sağlayan add-on için; “Önümüzdeki dönem mobilite stratejimiz” şeklinde tarifinde bulunamazsınız.

Kısıtlı kaynaklarınızın doğru alanlara kanalize etmek adına her adımın doğru planlandığından ve bir hedefe yönelik olduğundan emin olmalısınız.

IT yatırımlarının en önemli yanılsamalardan bir diğeri yatırım geri dönüşünün ölçülebilirliğinin net olmamasıdır. Fakat bütün genel geçer katma değerli servislerin bir ROI formülünün olduğuna emin olabilirsiniz.

Geri dönüşün ve değerin kendiniz ve paydaşlarınıza tutarlı aktarılması en önemli hedeflerinizden olmalı.

Unutmamak gerekir ki; “Kör çobanın sürüsünün sonu uçurumdur”.

Bugünün tasarrufu yarknkn muhtemel problemleridir

Bütün yöneticiler için tasarruf önceliklidir. Ancak teknoloji dünya-

Yeni bir banka şubesi açarken de yeni bir petrol kuyusu açarken de en azkndan teknoloji ve altyapk yatkrkmkna ihtiyaç olduğu gerçeğinin bütün organizasyonlarda benimsediği günümüz iş dünyasknda elbette iş birimleri de daha iyi, hkzlk ve geniş kapsamlk teknoloji için bir bedel ödenmesi gerektiğini bilmeli.

sında tasarrufun tek yolu verimlilikten geçer.

Tasarruf planlarınız verimlilik yerine yalnızca gelişi güzel bütçe kısıntılarını hedefliyorsa muhtemelen orta vadede operasyonunuzda problemlerle karşılaşacaksınız. Bütünsel stratejinize bağlı kalın, profesyonel satın almacı olmadığınızı unutmayın.

Benzer durum dış kaynak kullanımınızda da olası.

Dış kaynak stratejiniz günü kurtarma yerine uzun süreli sağlıklı bir ilişki temelinde ise doğru yoldasınız.

Teknolojide ucuz iş gücü ve danışmanlık hizmetlerinin sonu daima hüsranla biten bir illüzyondur. David Ogilvy’nin meşhur sözü kulağınıza küpe olsun; “Ödemeyi fıstıkla yaparsan, maymunlarla çalışırsın”.

Elbette “pahalı iyidir” algısı teknoloji dünyasında her zaman doğru işlemiyor fakat servis konusunda çok yanıltıcı olduğuna rastlamış değilim. Dış kaynak kullanımı optimizasyonunuzun anahtarı doğru ve sürekli iletişimde.

Takımların paydaşlar, müşterileri ve dış kaynaklar ile doğrudan etkileşimi ile işlerini yürütebildiği projeler daha rafine sonuç veriyor. Teknoloji üretiminde hiyerarşinin değerinin olmadığını kabullenin. Aksi zorlanmanıza sebep olur.

Slack, Microsoft Teams, JIRA ve daha birçok hâlihazırda kullandığınız/sahip olduğunuz platform bunlar için var.

Eğitime kaynak aykrkn

Elinizin altında muhteşem araçlar olabilir. Ancak bu araç ve kaynakların potansiyeli kullanabilme yeteneğinizle sınırlıdır.

Büyük meblağlar karşılığında edindiğiniz araçların eğitimi iç kaynaklarınız için kritik değere sahip.

Eğitim planınız stratejik planınızın bir parçası olsun ve asla salt teknik eğitimler alma yanlışına düşmeyin.

Yatkrkm maliyetinden operasyonel gidere geçiş

Bulut servislerinin de artışıyla IT ekosisteminin süratli biçimde sahip olma ve ilk yatırım kavramlarından servis modeline doğru geçtiği dönemlerdeyiz.

İlk zamanlarda bütçe açısından rahatlayıcı bir dönüşüm gibi görünse de aldığınız servisler giderek artan operasyonel giderleriniz olacak. Uygulamalarınızın ve platformlarınızın tekil servis olarak hizmet veremediği bir bulut geçişi yalnızca sistem odanızdaki sunucuların taşınmasından ibaret olur ki bunun da marjinal faydası tartışmalı olacaktır.

Sonuç itibariyle; yatırım ve bütçeleriniz için en önemli kriter daima “etki” ve doğru iletişim ile anlatılan pozitif etkiye günümüzde yatırım yapmayacak organizasyon yok.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.