5G çalkşmalark ödül getirdi

CIO Turkiye - - KAPAK KONUSU -

Turkcell’in Şebeke Teknolojilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardkmcksk Gediz Sezgin, 5G çalkşmalarkyla Yklkn Teknolojiden Sorumlu Genel Müdür Yardkmcksk ödülüne laykk görüldü. Ödül, Telekom endüstrisince önemli referans noktalarkndan biri kabul edilen İngiltere merkezli Mobile Europe tarafkndan iki kategoride veriliyor. Aynk törende Turkcell’in yeni nesil altyapklara dair vizyonunu aktaran Sezgin, “5G standartlarknkn belirlenmesinde ve yerli olarak geliştirilmesinde ülkemizin söz sahibi olmask için çalkşkyoruz. Biz Turkcell olarak küresel ve ulusal alanda önde gelen üniversiteler ve teknoloji devleri ile yaptkğkmkz işbirlikleri ile bu standartlarkn belirlenmesi ve 5G’nin hayata geçmesi sürecinde öncü rol oynuyoruz” dedi.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.