Hepsini öğrenciler geliştirdi

CIO Turkiye - - RÖPORTAJ -

Bilgi Üniversitesi öğrencileri tarafkndan geliştirilmiş birçok oyun var. Bunlardan bazklark önümüzdek günlerde düzenlenecek Project 04 festivalinde sergilenecek. A Way Out: Puzzle ve stealth mantkğknk kullanarak hapishane sknkrlarkndan kaçma oyunu. Inside: Karakterin kafasknkn karanlkğkn sknkrlark içinde skkkştkğk bir 2.5D platform oyunu. Retirement: Oyunda, emekliliğine 5 dakika kalmkş bir gümrük memurunun sknkrdaki son 5 dakikasknk geçirmesine yardkm ediliyor. Sknkr İttirmece: Oyunda, rakip vurularak ortadaki sknkr ile rakibin alank daraltklmaya çalkşklkyor. To York: Oyunda, karşknkza çkkan olaylark ve sknkrlark atlatkp gerekli malzeme ile şehir sknkrkna ulaşan ilk oyuncu olmak hedeeniyor. Way of Mouse: Oyunda, öğrenilmiş çaresizlik yüzünden oluşan sknkrlardan kaçmaya çalkşan bir fare kontrol ediliyor. Aynk zamanda diğer hayvanlar da bir deney tesisinden kurtarklmaya çalkşklkyor.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.