Nesnelerin internetinde bu 6 trendi mutlaka takip edin!

CIO Turkiye - - HAZİRAN -

Pek çok organizasyon ürünlerine, süreçlerine ve iş akkşlarkna nesnelerin interneti teknolojilerini adapte etmeye devam ediyor. 2018 yklknkn geri kalank nesnelerin interneti teknolojilerinin dağktkmk bakkmkndan önemli gelişmelerin yaşandkğk bir süreç olacak.

Pek çok organizasyon ürünlerine, süreçlerine ve iş akkşlarkna nesnelerin interneti teknolojilerini adapte etmeye devam ediyor. 2018 yklknkn geri kalank nesnelerin interneti teknolojilerinin dağktkmk bakkmkndan önemli gelişmelerin yaşandkğk bir süreç olacak.

Organizasyonların ürün, süreç ve iş akışlarına nesnelerin interneti teknolojilerini entegre etmeyi hızlandırması bakımından 2018 yılının geri kalan kısmı oldukça hareketli olacak. Araştırma şirketi Gartner, 2020 yılında nesnelerin interneti teknolojisine sahip yaklaşık 20 milyar cihazın kullanılacağını, nesnelerin interneti ürün ve hizmet sağlayıcılarının 300 milyar dolardan fazla gelir elde edeceğini öngörüyor.

IT liderleri ve sektör uzmanları ile bu yılsonuna kadar nesnelerin interneti teknolojilerinin dağıtımına dair beklentileri konusunda konuştuk. İşte size nesnelerin interneti teknolojileri konusunda takip edilmesi gereken 6 trend.

Her şeyin interneti

Hortonworks CTO’SU Scott Gnau, 2018 yılının tüketiciler için nesnelerin interneti yılı olacağını ve endüstriyel nesnelerin interneti teknolojilerine kıyasla tüketicilere yönelik nesnelerin interneti teknolojilerinin daha hızlı büyüyeceğini ifade ediyor.

Bağlı cihazların ve ağların gerçek zamanlı analiz, geri bildirim ve buna benzer imkanlar sunacağı endüstriyel nesnelerin interneti alanında çok önemli fırsatlar gördüğünü ifade eden Gnau, tüketicilerin tüketicilere yönelik nesnelerin interneti teknolojilerinin her birisi farklı cihazla olmak üzere gündelik yaşam, çalışma ve iletişim konusunda önemli bir etki yarattığına dikkat çekiyor. Düşünün ki günümüz nesnelerin interneti teknolojisi ile diyabet hastalarının akıllı telefonları ile glikoz düzeylerini takip etmesi, toplanan verilerin sağlık kuruluşlarına gönderilmesi ve bu sayede daha iyi sağlık hizmeti alınabilmesi mümkün.

Hitacti Vantara’nın nesnelerin interneti ürün ve mühendislik çalışmalarından sorumlu başkan yardımcısı Rich Rogers, özellikle fabrikalardaki endüstriyel nesnelerin interneti uygulamalarının yükselişte olduğunu dile getiriyor.

Rogers, 2018 yılının geri kalan kısmında nesnelerin interneti teknolojilerinin hızlı bir şekilde gelişerek yazılım tabanlı fabrika altyapılarıyla endüstriyel alanlardaki dönüşümü hızlandıracağını söylüyor. Ekipman üreticilerinin akıllı bağlantı altyapısına sahip konveyör bantları, hava kompresörleri, kesme makineleri gibi ekipmanlar üreteceğini ifade eden Rogers, nesnelerin interneti teknolojilerinin otomasyon, orkestrasyon ve Devops tarzı işlemleri daha etkin hale getireceğini vurguluyor. Nesnelerin interneti teknolojileriyle donatılan tesislerde her yerden veri analizleri yapılarak daha iyi karar alınmasını sağlayan mobil takip ve tesis yönetimi kavramlarının daha küresel hale gelmesi mümkün görünüyor.

Kurumsal bilgi yönetimi konusunda uzmanlaşan Opentext şirketinin CEO ve CTO pozisyonunda bulunan Mark J. Barrenechea, nesnelerin interneti uygulamalarının sağlık, sürücüsüz araç ve kurumsal alandaki uygulamalarını yakından takip ediyor.

Biyoteknoloji alanında nesnelerin internetinin kullanımı hasta takibi, hedef tedavi ve hatta otomatik dozda ilaç kullanımı gibi yeniliklerle sağlık hizmetlerini bir sonraki aşamaya taşıdığına dikkat çeken Barrenechea, nesnelerin interneti alanındaki yeniliklerle ilgili şunları ifade ediyor: “Akıllı şehirlerde tüm her şeyin nesnelerin interneti ağına, insan hatalarından kaynaklanan kazaları önleyecek otomatik araçlara yönlenmesi halinde milyonlarca hayat kurtulabilir. Akıllı işletmelerde nesnelerin interneti küresel tedarik zincirini uçtan uca birleştirerek yaygın görünürlük, proaktif ikmal ve önleyici bakım sağlar. Nesnelerin interneti ile veri dayalı karar verme hem tüm sektörlerde hem de gündelik hayatımızda standart haline geldiğini göreceğiz.”

Akkllk şehirlerde tüm her şeyin nesnelerin interneti ağkna, insan hatalarkndan kaynaklanan kazalark önleyecek otomatik araçlara yönlenmesi halinde milyonlarca hayat kurtulabilir.

Yeni veri altyapısı gereksinimi

Sensör verilerinin toplanması iyi ve etkileyicidir. Fakat nihai hedef elde edilen verilerin kullanılabilir hale getirilmesidir. Bu nedenle verilerin uygun şekilde kullanılabilmesi için yeni veri altyapısı gerekli.

Veri altyapı otomasyonu konusunda hizmet veren Wherescape şirketinin CTO’SU Neil Barton, 2018 yılında sensör alanındaki teknolojik gelişmeler ve toplanan verilerin önemli değer sağladığının farkına varılmasıyla birlikte nesnelerin interneti özelliklerini kullanan şirketlerin sayısının hızla arttığına dikkat çekiyor ve ekliyor: “Nesnelerin interneti teknolojisiyle donatılan sensörleri kullanmanın nimeti ve belki de laneti belirlenen detayların gerçek zamanlı olarak takip edilmesi esnasında ortaya çıkan çok büyük miktarda veri.”

Barton, toplanan verileri iyi bir şekilde kullanmak isteyen şirketlerin eldeki verilerin geniş yelpazedeki farklı veri biçimlerini birleştirme karmaşıklığıyla karşı karşıya olduğunu ifade ediyor.

Toplanan verilerden faydalanmak için şirketlerin sürekli veri akışını sağlayacak ve bunun yanında toplanan verilerin makine öğrenme, derin öğrenme gibi aksiyona dönüştürebilecek teknolojilere odaklanması önem taşıyor.

Nesnelerin interneti dünyasına uzanan süreçler

2018 yılında birden fazla bulut altyapısına dayanan veri fabrikaları ve bilgi işlem altyapılarını görmeye devam edeceğiz. Mapr Technologies şirketinin uygulama baş mimarı Ted Dunning, veri fabrikalarının beklenenden çok daha ileri düzeye ulaşacağını ifade ediyor. Dunning, tam ölçekteki veri fabrikasının bir başka cihaza kadar uzanabileceğini söylüyor.

Dunning: “Beklentilerimiz müşterilerin tartışmaları ve şirket-

2018 yklknda birden fazla bulut altyapkskna dayanan veri fabrikalark ve bilgi işlem altyapklarknk görmeye devam edeceğiz. Mapr Technologies şirketinin uygulama baş mimark Ted Dunning, veri fabrikalarknkn beklenenden çok daha ileri düzeye ulaşacağknk ifade ediyor.

lere gelişmiş teknolojilerle pragmatik yaklaşımları bir araya getirilerek veri konusundaki engellerin aşıldığı ölçülebilir değerler sunulması doğrultusunda şekilleniyor.”

Nesnelerin interneti cihazlarının hassasiyet ve gecikme sürelerine göre ayrılması konusunda bir ihtiyacın ortaya çıkacağını öngören Dunning, bazı cihazların sürekli olarak internet bağlantısına ihtiyaç duymadığının fakat bazı cihazlar için birkaç milisaniyenin bile felakete neden olabileceğini vurguluyor.

Dunning: “Eğer robot kolunun kontrol arabirimini çıkarırsanız robot kolunun birisine zarar verebileceği felaket doğurabilecek hareketlerle karşı karşıya kalabilirsiniz. Bu nedenle kontrol arabiriminin robotun yakınında bir yerde olması son derece önemli.”

Büyük verinin söylemiş olduğu şekilde nesnelerin interneti teknolojisinde kullanıldığını ifade eden

Dunning, gemi belirli bir yöne doğru giderken aktif hale getirmesi zaman alan bir yangın kontrol sistemini kullanmanın makul olmadığını söylüyor.

Sis bilişim platformu geliştiricilerinden Foghorn Systems şirketinin CTO’SU Sastry Malladi, endüstriyel nesnelerin interneti ve analiz teknolojilerindeki yeniliklerle ilgili ivmenin 2018 yılında artmaya devam edeceğine dikkat çekiyor.

Malladi, “Hemen hemen her donanımın sağlayıcısının sınır bilişim altyapısını teşvik eden sağlam bir ürün grubu olduğunu söyleyen Malladi, bu nedenle sınır bilişim altyapısının endüstriyel nesnelerin interneti için önemli olduğunu ifade ediyor.

Malladi, üretim gibi sektörlerde sınır bilişim altyapısıyla gerçekleştirilen analizlerin gelir artışı sağlayacağını veya müşteriler için önemli iyileştirmeleri beraberinde getireceğini vurguluyor.

Dijitalleştirilmekte olan veya uzak noktada bulunan endüstriyel bölgelerin sınır bilişim zekasından en iyi şekilde faydalanacağını söyleyen Malladi, şu detaylara dikkat çekiyor: “Genellikle bu yeniliklerin hedefi derin iş etkisine sahip olmaktadır. Bu hedefe önceden bilinmeyen veya gerçekleştirilmemiş verimlilik ve optimizasyon aksiyonları ile ulaşılabilir. Şaşırtıcı bilgiler yalnızca analiz ve makine öğrenimi yoluyla açığa çıkar. Sınırlı bant genişliğine sahip petrol ve gaz, madencilik, filo ve benzer alanlar sınır bilişim zekasından gerçek anlamda faydalanabilirler. Daha önemlisi burada elde edilen verilerin gerçek zamanlı olarak karar alma süreçlerine uygulanabilmesi mümkün.”

Nesnelerin interneti teknolojisinin her geçen gün daha fazla kabul gördüğünü söyleyen Hosac, şirketlerin devrim niteliğindeki bu teknolojiden en iyi şekilde faydalanmak için güvenlik ile konulark yakkndan takip edeceğini belirtiyor.

Bilgi Teknolojisi (IT) ve Operasyonel Teknoloji (OT) iş birliği

IT ve OT bilindik şekliyle birbirinden farklı alanlardır. Fakat 2018 yılında endüstriyel nesnelerin interneti dağıtımının yaygınlaşmasıyla çalışmaların başarılı şekilde sonuçlandırılabilmesi için IT ve OT ekiplerinin daha yakın çalışması gereksinimiyle bu farklılığın değişmeye başladığını görüyoruz.

Malladi, IT ve OT arasındaki mesafenin endüstriyel nesnelerin interneti çözümlerinin ve yeniliklerinin dağıtımıyla birlikte azaldığının altını çizerek 2018 yılının ilerleyen sürecinde Ot’nin endüstriyel nesnelerin interneti uygulamalarının tasarımı etkileyecek bir duruma ulaşamayacağını da sözlerine ekliyor.

Son araştırmalar ve saha çalışmalarında analiz araçların son kullanıcılar (örneğin saha uzmanları ve tesis operatörleri gibi) tarafından erişim sağlanması tavsiyesinde bulunulduğunu vurgulayan Malladi, bu tavsiye ile birlikte gelişmiş teknolojilerin saha çalışanları tarafın dan erişilebilir hale gelmesinin ve operasyonel kararlarında gerçek zamanlı olarak endüstriyel alanlarda alınmasının mümkün hale geleceğini söylüyor.

Dağınık ve mobil şirketler için bulut tabanlı kablolu ve kablosuz ağ çözümleri sağlayan Cradlepoint şirketinin iş geliştirmeden sorumlu başkan yardımcısı Ken Hosac, OT ekiplerinin 2018 yılının geri kalan kısmında endüstriyel nesnelerin interneti teknolojileri alanındaki değişime önderlik edeceğine inanıyor.

Hosac, 2018 yılında daha fazla nesnelerin interneti projesinin OT ekipleri tarafından dağıtımının yapıldığına dikkat çekiyor. Nitekim “State of IOT” anketi katılımcılarının yüzde 69’u nesnelerin interneti adaptasyonuna adaptasyon sağladığını veya adaptasyon sağlamayı düşündüğünü ortaya koyuyor. Nesnelerin interneti teknolojisinin her geçen gün daha fazla kabul gördüğünü söyleyen Hosac, şirketlerin devrim niteliğindeki bu teknolojiden en iyi şekilde faydalanmak için güvenlik ile konuları yakından takip edeceğini belirtiyor.

Nesnelerin interneti saldkrklark €nansal kazanç üzerine kuruluyor

Cisco, 2020 yılında 1 saat başına 1 milyon yeni bağlantının internete dâhil olacağını öngörmesi nesnelerin interneti teknolojisini yeni saldırılar ve ihlaller için çok daha kritik ve tehlikeli bir hale getiriyor.

Cisco’nun Orta Doğu ve Afrika bölgesi sanal güvenlik yöneticisi Scott Manson, nesnelerin interneti teknolojisinin görünenden çok daha büyük güvenlik riski haline dönüşeceğini ve şirketlerin güvenlik konusundaki duruşunu belirleyen etkenlerden birisi haline geleceğini söylüyor ve ekliyor: “Nesnelerin interneti teknolojileriyle gelen güvenlik gereksinimlerini karşılamak oldukça zor. Hızlı bir şekilde büyüyen ve her geçen gün kontrolü zor hale gelen bir altyapıda güvenlik gereksinimlerini karşılamak için proaktif ve dinamik yaklaşımlar ortaya koymak, katmanlı savunma stratejisi oluşturmak önemli.”

Şu an için pek çok sektörün nesnelerin interneti teknolojileriyle ilgili güvenlik çözümlerinde bekle ve gör yaklaşımına adapte olduğunu söyleyebilmek mümkün. Malladi, bu yaklaşıma adapte olmanın iki farklı trend nedeniyle kaynaklandığını söylüyor:

Geleneksel IT güvenlik sağlayıcıları mevcut ürünlerini nesnelerin interneti konusundaki güvenlik hassasiyetlerine karşı yeniden konumlandırma sürecinde bulunuyor. Pek çok yeni girişim belirli bir katmanı veya özellikle dikey yönü hedefleyerek geliştiriliyor.

Malladi, nesnelerin interneti dağıtımlarının genellikle gelişmemiş veya gelişmekte olan alan olarak kabul edildiğini değerlendirildiğini söyleyerek güvenlik konusuna şu sözlerle dikkat çekiyor: “Sonuç olarak güvenlik çözümlerinin dağıtımı oldukça yavaş ilerliyor. Yöneticilerin büyük bir kısmı bekle ve gör yaklaşımıyla ilerliyor. Wannacry, Petya/goldeneve ve Badrabbit gibi endüstriyel nesnelerin interneti alanında yaşanılan güvenlik ihlalleri bu güvenlik konusuna önem gösterilmesi gerektiğini hatırlatıyor. Ancak güvenlik çözümlerinin nesnelerin interneti teknolojisinin daha fazla hedef alınana ve ortaya koyan çözümlerin güven vermesine kadar bu alanda gelişme kaydedilebileceğini söyleyebilmek oldukça zor.”

Nesnelerin interneti teknolojilerinin pilot projelerden kurumsal değere dönüşümü

Malladi, endüstriyel nesnelerin interneti yatırımlarındaki geri kazanma süreçlerinin 2018 yılının geri kalanındaki girişimler bakımından önemli olduğunu ifade ediyor.

2017 yılı endüstriyel nesnelerin internetinin daha fazla keşfedilmesi ve pilot uygulamaların yapıldığı bir yıl olarak geride kaldı. Bu trendin 2018 yılında devam ettiğini ve ilginin daha fazla arttığını söylemek mümkün. Önümüzdeki süreçte şirketlerin “Büyük Veri Yalanı” kervanının dışına çıkarak toplanan verilerin etkin bir şekilde kullanıldığı dağıtımlara odaklanması önem taşıyor. Sınır bilişim teknolojileri bu süreci hızlandıracak önemli etkilere sahip.

2017 yklk endüstriyel nesnelerin internetinin daha fazla keşfedilmesi ve pilot uygulamalarkn yapkldkğk bir ykl olarak geride kaldk. Bu trendin 2018 yklknda devam ettiğini ve ilginin daha fazla arttkğknk söylemek mümkün.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.