7 önemli meslekte işe alımlarda nelere dikkat etmeli?

Veri bilimcilerden veri güvenliği profesyonellerine, en iyi IT yetenekleri için savaş önümüzdeki ykl devam edecek. 2018 için en fazla talep gören 7 meslekteki çalkşanlark görevlendirmek için daha çok nelere bakmalk?

CIO Turkiye - - EYLÜL -

Veri bilimcilerden veri güvenliği profesyonellerine, en iyi IT yetenekleri için savaş önümüzdeki ykl devam edecek. 2018 için en fazla talep gören 7 meslekteki çalkşanlark görevlendirmek için daha çok nelere bakmalk?

Firmalar modern işgücüne adapte olmaya çabalarken, en gözde yetenekleri kendilerine çekmek için ellerinden geleni yapıyorlar. Bazıları için bu önümüzdeki yılın en fazla talep görecek rollerini doldurmada acele etmek manasına geliyor. Robert Half Technology’nin 2018 IT maaş raporuna göre söz konusu roller veri odaklıdan güvenlik bağlantılı pozisyonlara değişiklik gösteriyor. Anket aynı zamanda deneyimlere göre her bir rol için ortalama maaşları da ortaya çıkartıyor.

Robert Half Technology her ne kadar rekabet, konum, kurumsal kültür ve bütçeler dâhil olmak üzere çok şeyin bir firmanın başlangıç maaşında etkili olacağını

işaret etse de, en iyi yetenekleri bünyenize katmanızı temin edecek belirli şeylere bakabilirsiniz. 2018’de talep görecek 7 mesleğe, aramanız gereken yetenek ve deneyimlere, aynı zamanda rekabetçi kalabilmek için ödemek isteyeceğiniz ortalama maaşlara göz atalım.

Yüzde 25 persentil: giriş seviye çalışanlar veya rekabetin daha düşük olduğu endüstrilerdekiler

Yüzde 50 persentil: “ortalama deneyim,” “ortalama karmaşıklıktaki,” bir iş veya orta seviye rekabetin olduğu endüstrilerde çalışanlar

Yüzde 75 persentil: ortalamanın üstü deneyim, sağlam yetenekler, sertifikalar, daha karmaşık bir rol veya ”nispeten rekabetçi” bir endüstride çalışanlar

Yüzde 95 persentil: önemli deneyim, sertifikalar, uzmanlıklar, yüksek uzmanlık seviyesi, stratejik ve fazlasıyla kompleks bir rolde çalışan veya yetenek için çok rekabetçi bir endüstride çalışanlar

İş zekask analisti

İş zekası analistleri veritabanı teknolojisi, analitikler ve raporlama araçları üzerinde deneyime sahip olmalılar; işletmeler tipik olarak bilgisayar, enformasyon sistemleri veya mühendislik mezunu olan adayları arar. İşinizdeki verileri anlayacak doğru becerilere sahip bir kişiyi işe almak istersiniz ve ardından onları paydaşlarla görüştürürsünüz. İşletmelerin verileri toplama ve onlardan anlamlı sonuçlar elde etmeye gereksiniminin artmasıyla bu önemi artan bir rol.

Aranacak yetenek ve deneyimler:

Veritabanı sorgularında deneyim

Saklı prosedür yazma

Online Analitik İşleme (OLAP) Veri küpü teknolojisi Güçlü yazma ve konuşma becerileri

Veri bilimcisi

İş perspektifinden veri kalıplarının anlaşılıp açıklanmasına yardımcı olmak üzere bir iş zekası analistine ihtiyacınız varken, verinin toplanması, işlenmesi ve analiz edilmesine yardımcı olan kişi veri bilimcisidir. Onlar aynı zamanda bulduklarını anlatma ve işteki diğer kişilere öneriler sunmada yetenekli olmalıdır.

Aranacak yetenek ve deneyimler:

Programlama dilleri (özellikle Python veya Java)

Güçlü analitik becerileri Güçlü matematik becerileri Yüksek lisans veya doktora

Veritabank geliştiricisi

Bir veritabanı geliştiricisini işe alırken analitik ve problem çözme becerilerine sahip olan adaylar görmek isteyeceksiniz. Onlar kurumsal veritabanlarının geliştiril- mesi ve yönetilmesinden sorumlu olacaklarından aradığınız beceriler hakkında ve sizin gereksinimlerinize en iyi şekilde uygun olan ne tür bir geliştirici olacağına dair net bir fikriniz olmalı.

Aranacak yetenek ve deneyimler:

Bilgisayar bilimleri mezunu veya veritabanı uzmanlığı

Microsoft SQL Server, Oracle veya IBM DB2 gibi kurumsal veritabanı programlarında deneyim

Microsoft Sertifikalı Veritabanı Yöneticisi veya Oracle Veritabanı Yöneticisi Sertifikalı Profesyonel gibi sertifikasyonlar

Yardım masası veya destek teknisyeni

Müşteriye dönük işletmeler için yardım masası verimli bir faaliyet göstermenin önemli bir parçasıdır. Müşteri hizmetleri ve sorun gidermenin ilk savunma hattı olarak yardım masası çalışanları iş için doğru teknik ve yumuşak becerilere sahip olmalıdır. Robert Half Technology yardım masası

teknisyeninin rolünü üç katmana ayırıyor zira iş tanımı ve gereksinimleri firmaya göre önemli oranda değişiklik gösterebilir.

Aranacak yetenek ve deneyimler:

1. Katman: iki yıldan daha az deneyim gerektiren giriş seviyesi pozisyonlar, önlisans derecesi veya teknik bir okuldan belge

2. Katman: İki ila dört yıl arası deneyim gerektiren pozisyonlar, iki yıl veya fakülte mezunu ve ilgili iş deneyimi

3. Katman: Yardım masasında dört veya daha fazla deneyim, ilgili bir alanda fakülte mezuniyeti ve profesyonel sertifikalar.

Network yöneticisi

Network yöneticileri LAN/WAN protokolü, yazılım ve donanımın idaresinden sorumludur. Onlar sorun gidermede çokça zaman harcayabilirler ve tipik olarak acil bir durum ya da sorun olduğunda ulaşılabilir olmaları gerekir. Deneyimde arayacaklarınız ağ ihtiyaçlarınızın ne kadar yoğun olduğuna bağlıdır. Ama en kalifiye çalışanları bulmanıza yardımcı olacak belirli beceri ve sertifikasyonlar mevcut.

Aranacak yetenek ve deneyimler:

Sorun giderme ve iletişim becerileri

Analitik ve teşhis becerileri Mesai dışında çağrı almaya istekli

Fakülte mezuniyeti veya ilgili bir işte beş yılı aşkın deneyim

Profesyonel sertifikalar

Veri güvenliği yöneticisi

Büyük hacimlerdeki veriyle çalışmak işletmenizi, çalışanlarınızı ve müşterilerinizi korumak için güvenliğe adanmışlığı gerektirir. Veri güvenliği yöneticileri ağ güvenliği gereksinimlerinin belirlemek, tüm güvenlik tedbirlerinin güncel olduğunu temin etme, firma çapında güvenlik uygulamalarını görüntüleme ve güvenlik stratejilerini uygulamadan sorumludur.

Aranacak yetenek ve deneyimler:

Kritik düşünme ve kompleks problem çözme

İnovatif ve proaktif düşünme Yeni becerileri öğrenmeye istekli olma

Güçlü programlama, matematik ve genel mühendislik becerileri

Fakülte mezuniyeti, ilgili sertifikasyonlar ve bilgisayar biliminde arkaplana sahip olma

Sistem yöneticisi

It’deki çoğu meslekte olduğu gibi bir sistem yöneticisi güçlü problem çözme, iletişim ve analitik becerilerini ortaya koymalıdır. Fakat bir sistem yöneticisi aynı zamanda firmasının donanım ve yazılımlarını güçlü bir biçimde teknik olarak anlamalıdır. Bir sistem yöneticisinde ihtiyacınız olan şey dayandığınız hizmetlere, donanım ve yazılıma bağlı olarak değişiklik gösterir.

Aranacak yetenek ve deneyimler:

Sunucular, yedekleme ve kurtarma, yazılım kurulumu, yamalama ve terfi etme üzerinde deneyim

Donanım, yazılım ve ağ problemlerinin çözümünde deneyim

Bilgisayar bilimlerinde üniversite mezuniyeti, önlisans veya teknik eğitim sertifikası

Microsoft Sertifikalı İstem Yöneticiliği (MCSA), Microsoft Sertifikalı Sistem Mühendisliği (MCSE) veya Sun Sertifikalı Sistem Yöneticiliği (SCSA) gibi sertifikalara sahip olma.

İş zekask analistleri veritabank teknolojisi, analitikler ve raporlama araçlark üzerinde deneyime sahip olmalklar; işletmeler tipik olarak bilgisayar, enformasyon sistemleri veya mühendislik mezunu olan adaylark arar.

It’deki çoğu meslekte olduğu gibi bir sistem yöneticisi güçlü problem çözme, iletişim ve analitik becerilerini ortaya koymalkdkr. Fakat bir sistem yöneticisi aynk zamanda €rmasknkn donankm ve yazklkmlarknk güçlü bir biçimde teknik olarak anlamalkdkr.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.