BI Technology, Qlik platformu sayesinde veriyi zeka ile harmanlaykp sizi dijital dönüşüme taşkyor

Bilgi ekonomisinden içgörü/öngörü ekonomisine geçiş sürecinde kurumlarkn analitik olarak yetkinlikleri artkrmalark ciddi önem kazanmkştkr. Kurumlar, çalkşanlarkn düzenli olarak kullandkğk uygulamalarkn içerisine analitik yetkinlikleri entegre etmeleri bu

CIO Turkiye - - GÖRÜŞ - Ömer Çktak BI Technology - Qlik Master Reseller Teknik Satkş Lideri

Kurumların özel veya operasyonel uygulamaları içerisine analitik ihtiyaçları – analize konu grafikleri vb. – yerleştirirken, kurum içerisinde herkesin aynı ekranlarda – uygulama değiştirmeden – hızlı bir şekilde sonuç çıkarmasını sağlayabilmekteyiz. Böylelikle; analitik yaklaşım kurumların süreçleri içerisine yerleşmiş ve temel süreçleri yönetme ve çözme biçimlerinin vazgeçilmez bir parçası haline gelir. Sonuç olarak gömülmüş iş zekası veya analitik benimsenme oranlarını artırır.

Kurumlarda yaşanan dijitalleşme dönüşümü ile varolan süreçlerinde dijitalleşme oranı da git gide yükselmektedir. Yaşanan bu dönüşümde, Qlik Sense kurumlara sağladığı veri analitiği platfromu yaklaşımı sayesinde isterlerse özel uygulamaları içerisine dahi Qlik’i gömebilmektedirler. Qlik’in sunduğu eşsiz veri platformu sayesinde; Self-servis veri analitiği, kılavuzlu (Guided) analitik, yerleşik (Embeded) analitik, özel web sayfası dizaynı, koşul bazlı raporlama ve mobil üzerinden erişim gibi konuların tamamını kapsayabiliyor.

Veri odaklı karar alma süreçlerinde en önemli noktalardan birisi, verilerin doğru yönetilmesidir. Veri yönetişim (Governance) ve veri kataloğu yaklaşımları doğru veri analitiğine, doğru bilgilere doğru zamanda erişmek için kurumlara hız kazandıracaktır. Self servis veri görselleme araçları ile Bilişim Teknolojileri bölümleri için iş yükü haline gelen rapor yapma işlemini iş birimlerine yaklaştırdıktan sonra veri zenginliğinin inanılmaz hızlarda arttığı bu günlerde veri hazırlama işlemleri de veri yönetişimi ve veri kataloğu yaklaşımları ile son kullanıcılara ve iş birimlerine bırakılabilecek bir kıvama geliyor. İlk söylendiğinde büyük bir risk gibi görünen bu yaklaşım aslında hem Bt’nin veriyi doğru yönetmesini hem de iş birimlerinin doğru veri ile hızlı karar almasını ve bulgulara ulaşmasını sağlıyor. Bu kolaylıkların en başında veri katalogları önümüzdeki dönem çok sık duyacağımız bir terim olacaktır. Bu yaklaşımda son kullanıcı sanki bir süper markette alışveriş yaparcasına reyonlardan istedikleri verileri seçip, ilişkileri kurup hızlıca analiz ve raporlama adımına geçebilecektir. Bu şekilde verinin demokratikleşmesi ile veri analizinin ve iş zekâsının sadece bir ekibin kahraman olduğu bir yapıdan her kullanıcının veriyi analiz ettiği ve yorumladığı bir yapıya dönüşüyoruz.

Bu gelişmelere paralel olarak veri yönetimi ve büyük veri için Qlik dünyasında gerek şirket satın

almaları ile gerek de yeni aldığı patentli yaklaşımlar ile müşterilerimize bu yolcukta yardımcı olmaya hızla devam ediyoruz. Ağustos ayı başında açıklanan Podium Data yazılımının Qlik ürün ailesine katılması ile zaten çok güçlü olan veri yönetimi yetkinliği daha da ileri bir noktaya taşımayı amaçlamaktadır. İş insanlarının da veri entegrasyonunu kendisi yapmak istediği bir dünyaya doğru giderken, Qlik’in en son yaptığı satın alma ile verilerin entegrasyonu ve kataloglaması ile verinin iş kullanıcıları tarafından tüketilmesinin kolaylaştırılması amaçlanmaktadır. Bu satın almaya ek olarak da Qlik’in duydurduğu Associative Big Data Indexing (ABDI) yaklaşımı ile kurumların yapmış oldukları büyük veri yatırımlarından önemli iç görüler çıkarmalarını ve bunu yaparken de Qlik’in en önemli farklılıklarından olan ilişkisel veri keşfi yaklaşımı ile yapabilmelerini hedeflemektedir.

Büyük veri altyapıları ve veri yönetişimi ile eş zamanlı olarak ilerleyen önemli gelişme de iş zekâsının artırılmış zekâya doğru evrimleşmesi. Bu noktada makina öğrenmesi algoritmaları, tahminsel modelleme gibi kavramlar iş hayatımızda oldukça dile getirilmekte ve kurumlar bu konuların merkezde olduğu projeler ile karar süreçlerini bir kaç adım daha ileriye taşımayı hedeflemektedirler. Veri analitiği konusunda ise AI destekli analitik çözümlerin önem kazanmaya başladığını gözlemliyoruz. Ancak burada kurumların karşısına çıkan en önemli engellerden biri ileri analitik konuları ile ilgili yetişmiş iş gücüne erişimdeki sıkıntı. Bu konu ile ilgili önemli danışmanlık şirketlerinin analizleri dünya çapında bir iş gücü eksikliğine işaret etmektedir. Bu noktada iş zekâsı yazılımlarından, çok fazla teknik bilgiye ihtiyaç duymadan kurum içerisinde herkesin belirli bir seviyede bu teknolojileri kullanmasını sağlaması beklenmektedir.

“Kurum içerisindeki değişik teknolojilerin birbirleriyle entegrasyonu önemli bir hal aldk”

Qlik dünyasında da bu çerçevede önemli gelişmeler yaşanmaktadır. En son Haziran ayında yayınlanan versiyonunda bilişsel zekâ motorunun (Cognitive Engine) ilk versiyonu yayımlanmıştır. Bilişsel Zekâ motoru ile birlikte verinizdeki dağılımları, anomalileri kolaylıkla fark edebilecek ve bunu aksiyona dönüştürebileceksiniz. Kurum içerisinde kolektif bir karar verme mekanizmasının oluşmasına yardımcı olarak daha doğru, hızlı ve çevik kararların alınması sağlanacaktır.

Qlik’in bahsettiğimiz büyük veri üzerindeki yetkinlikleri, artırılmış zeka ile ilgili attığı adımlar, ve patentli bellek-içi ilişkisel veri tabanı yaklaşımı kurumlara büyük avantaj sağlamaktadır. Bununla birlikte Qlik’in zengin API (Application Programming Interface) kütüphanesi sayesinde kurum içerisi uygulamalar içine kurumsal uygulamalar gömülebilmektedir. Gelişmiş API kütüphanesi sayesinde örneğin; kurum içerisinde kullanılan bir mobil uygulama içerisinde geliştirilmiş bir chatbot uygulamanız olduğunu düşünelim. Qlik’i kurum içerisinde geliştirdiğiniz chat-bot uygulaması içerisine entegre ederek; Qlik platformunun kişilerin sadece mesajlaştığı bir platform haline getirebiliyorsunuz. Böylelikle kurumlar, kişilerin en çok kullandığı mesajlaşma yöntemi içerisine Qlik’i entegre ederek, karar destek süreçlerini çok daha ileri noktaya taşıyabilmektedirler.

Sonuç olarak; günümüz dünyasında kurum içerisindeki değişik teknolojilerin birbirleriyle entegrasyonu çok önemli bir hal almıştır. Bu sayede kurum içerisinde istisnasız herkesin veriye doğru şekilde erişmesi ve karar verme süreçlerinin daha da iyileşmesi sağlanmaktadır. Qlik platformu sayesinde; hacimsel ve boyutsal olarak artan verinizi, artırılmış zekâ yetkinlikleri ile de harmanlayarak dilediğiniz portal, web sayfası, özel geliştirilmiş uygulama içerisine kolaylıkla yerleştirebilirsiniz.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.