Süreç Yönetim Sistemleri

İş süreçleri kurumlarkn kaynaklarknk, mevcut teknolojilerini ve kurumsal yapklarknk kurum stratejisi ile uyumlu hale getirilmesini sağlayarak kurum hedeerine ulaşklmaskna ve rekabet avantajk elde edilmesine yardkmck olur.

CIO Turkiye - - GÖRÜŞ - Fevzi Öztürk Paperwork Dijital Dönüşüm Direktörü

İş süreçleri yönetim sistemleri bir kurumun tüm çalışanları ve departmanları arasında gerçek zamanlı bilgi paylaşımı, standardizasyon ve şeffaflık için en uygun seçenektir.

Forrester Research tarafından Süreç Yönetimi sistemi kullanmaya başlayan müşterileri arasında yapılan bir araştırmada kurumların, kurum içi destek süreçlerinde %30-%50 arasında, beyaz yaka çalışanların verimliliğinde ise %15-%30 arasında verimlilik artışı elde ettiği tespit edilmiştir.

Süreç Yönetimi kullanmaya başlayan kurumlarda aşağıda belirtilen çok önemli kazanımlar elde edilmiştir.

• Süreçlerin tamamlanma sürelerinde 90% azalma

• Verimlilikte 50% artış

• Devam eden süreç/aktivite sayılarında 80% azalma

• Kalitede 80% artış

• Satışlarda 20% artış

• Karlılıkta 40% artış

Süreç Yönetim sistemleri özellikle mevcut IT yatırımlarından daha fazla fayda elde edilmesini sağlamaktadır. Kurumlar zaten yapmış oldukları IT yatırımlarından daha fazla değer elde etmenin yollarını aramakta-

dırlar. Günümüzde IT bütçelerinin büyük bölümü mevcut sistemlerin çalışması ve iş sürekliliğinin sağlanması için harcanmaktadır. Yapılan bir araştırma IT bütçelerinin %70’ten fazlasının mevcut sistemlerin sürdürülmesi için harcandığını gösterirken %30’dan daha azının yenilikler ve yeni teknolojiler için harcandığını göstermektedir.

1.1 Kurumsal Verilerin ve Sistemlerin Entegrasyonu

Kurumlar, Süreç Yönetim sistemlerini mevcut diğer sistemleri ile etkileşimi “iş akışları” ile artırmak/hızlandırmak, mevcut diğer sistemlerine kullanıcı ara yüzü, raporlama aracı olarak ve iş kurallarını tanımlamak ve işletmek için kullanmaktadır.

1.2 İş Süreçlerinin Standartlaştırılması ve Çeviklik

Süreç Yönetim sistemleri iş süreçlerinin otomatikleştirilmesi için gereken yöntem ve araçları sağlar. Sağlanan bu yöntem ve araçlar iş süreçlerinin standart hale getirilmesi, hızlandırılmasını ve süreçlerde gerçek zamanlı hızlı değişiklik yapılabilmesini sağlar.

1.3 Darboğazları Azaltma

Süreç Yönetim sistemleri iş süreçlerinin izlenebilirliği ve şeffaflığını artırırlar. Bu artış ana iş süreçlerinde gerekli önlemlerin alınmasına olanak sağlayarak maliyetleri düşürülmesine yardımcı olur. 1.4 İletişimi Artırma ve Hızlandırma

Süreç Yönetim sistemleri departmanlar, tedarikçiler ve müşteriler arasındaki iletişimi artırır ve hızlandırır. Tedarikçiler ve müşteriler kurumun departmanları ile kesintisiz iletişimde bulunabilirler.

Devamı www.cio.com.tr’de.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.