Uzaktan çalkşma yeni trend: Yazklkmda çalkşana ilgi büyük!

Özellikle, sknkr ötesi uzaktan çalkşma modelinin oldukça popüler olduğunu söyleyen Crossover İstanbul Genel Müdürü Mine Dedekoca, “Türkiye’den çalkşanlar ağkrlkkla teknoloji ve yazklkm alanknda tercih ediliyor. Türklerle çalkşmak ciddi bir avantaj kazandk

CIO Turkiye - - RÖPORTAJ -

Uzaktan çalışma modeli ile kalifiye iş gücünü global şirketlerle buluşturan ve başarılı çalışanlara önde gelen şirketlerin kapısını açan Crossover, yetenekli insan kaynağının uzaktan çalışabilmesini olanaklı hale getiriyor. Crossover İstanbul Genel Müdürü Mine Dedekoca ile uzaktan çalışmanın yarattığı esnekliğin olumlu etkilerini ve profesyonel hayata çok kısa sürede dahil olan bu sıra dışı yöntemi konuştuk…

Dünya’da uzaktan çalışma pazarının büyüklüğü nedir?

Ardent Partners’ tarafından yapılan araştırmaya göre; şu anda global iş gücünün yüzde 40’ını bordrolu çalışmayanlar oluşturu- yor. Bu grubu serbest kontratlı çalışanlar, freelancer’lar, dönemsel çalışanlar ve profesyonel hizmet sunanlar oluşturuyor. Aperian Global’in bir araştırmasına göre is toplam iş gücünün en az yüzde 2,8’i ise zamanının yarısından fazlasını uzaktan çalışarak geçirdiğini söylüyor. Bu rakam 2005 senesinden bugüne kadar yüzde

105 artmış durumda. Uzaktan çalışmanın beraberinde sunduğu esneklik, bu sayının çok hızlı artmasını sağlıyor.

Crossover bu alanda ne gibi hizmet sunuyor?

Crossover, dünya genelinde yetenekli çalışanlara önde gelen şirketlerin kapılarını açarak, bu şirketlere farklı ülkelerden kıdemli iş gücü sağlayan bir platform. Yetenekli insanlarla en iyisini arayan şirketleri bir araya getiren Crossover, 2014 yılından bu yana tüm dünyada hızla büyüyor. Şu anda 4 bin 500’den fazla kişi dünyanın 130’dan fazla ülkesinde Crossover üzerinden farklı şirketler için haftada 40+ saatlik pozisyonlarla tam zamanlı olarak çalışıyor. Çalışanlarımızın haftada 40 saati tamamlamalarını bekliyoruz; ancak bu süreyi nasıl planlayacakları tamamen çalışanlara bırakılıyor. Crossover bünyesinde çalışan kişiler aynı zamanda kendilerini nerede verimli hissediyorlarsa oradan çalışıyorlar. Yetenekli insan kaynağının uzaktan çalışabilmesine olanak sağlayan Worksmart isimli yazılımla iş verimini artıran Crossover, bu program sayesinde çalışanların performansını da haftalık gerçekçi kriterlerle ölçüyor.

Uzaktan çalışma sayesinde hangi tip işlere başvurmak mümkün?

Sınır ötesi uzaktan çalışma iş modeli, son dönemde iş hayatında oldukça popüler bir yaklaşım. Türkiye’den çalışanlar ağırlıkla teknoloji ve yazılım alanında tercih ediliyor. Ancak Finans, Pazarlama, Müşteri Hizmetleri gibi alanlarda da çalışanlarımız var. Türk çalışanlar daha anlaşılır aksanla İngilizce konuşuyorlar ve bazı kültürel özelliklere sahipler. Örneğin; başladıkları işi yarım bırakmıyor, ekstra özveri göstererek üzerlerine aldıkları işlerin sonuçlanmasını sağlıyor. Ayrıca değişen durumlara ve belirsizliğe karşı çok daha rahat uyum sağlıyorlar. Bu sebeple yabancı bir teknoloji şirketinden bakıldığında Türklerle çalışmak ciddi bir avantaj kazandırıyor.

Crossover’dan yararlanabilmek için hangi süreçlerden geçmek gerekiyor?

Crossover, müşterilerine kabiliyetli çalışanlar bulabilmek için öncelikle online test süreçleri uyguluyor. Bu sınavlardan geçen kişiler Marketplace adı verilen aday havuzuna alınıyor. Sonrasında ise, işe alım müdürleri tarafından yapılan mülakatlar ile işe uygun olup olmadıklarına karar veriliyor. Sıkı bir seçim sürecinden geçen yetenekler, uzaktan takip usulüyle ABD’LI şirketler için çalışıyor ve dolar üzerinden maaş alıyor.

Türkiye’de şu anda sistemi kullanan kaç kişi var?

Crossover ile şu anda 6 farklı şehirden 148 aktif çalışanın olduğu Türkiye’den bugüne kadar toplamda 300’e yakın kişi Crossover’da serbest kontratlı çalışan olarak görev yaptı.

Dünya’da uzaktan çalışmanın çalışan açısından faydaları nelerdir?

Stanford Üniversitesi tarafından yapılan bir çalışmada evden çalışan kişilerin performansının 9 ay içinde yüzde 13 arttığını gözlemlediler. Bu artışın arkasındaki en önemli faktörler, hem kişilerin kendilerini daha motive hissetmesi, hem de hastalık, izin gibi iş dışında geçirilen zamanların da ofiste çalışanlara göre çok daha düşük olmasıydı. Pgi’ın uzaktan çalışan kişilerle yaptığı bir araştırma sonucunda uzaktan çalışan kişilerin yüzde 82’sinin streslerinin azaldığını, yüzde 69’unun ise işe gelmediği günlerin azaldığını söylediği ortaya çıktı.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.