SINIR KOMŞULARINA İHRACATIN SEYRİ NEGATİF

Dünya Gazetesi - - GÜNCEL - Talip Aktaş talip.aktas@dunya.com

Komşu ülkelere ihracatta son beş yıldan bu yana aşağı yönlü bir seyir izleniyor. Sınır komşusu ülkelere ihracat 2003’ten sonra hızlı bir artış kaydetmiş, 4 milyar dolar civarındaki hacim 2006’da 8,5 milyar dolara ulaşmış, 2007 yılında da 10 milyar dolar sınırını aşmıştı. İhracatın artış temposu, izleyen beş yılda da aynı hızla devam etti. 2011’de 20 milyar dolar sınırına dayanan rakam, 2012'de ise 28,2 milyar dolarla tarihi zirve seviyesini gördü. Bu gelişme paralelinde söz konusu ihracatın toplam ihracattaki payı da 2005'teki yüzde 10 düzeyinden 2012’de 18,5’e kadar yükseldi. Bu hızlı yükselişte esas olarak işgal sonrasında yeniden inşa dönemi yaşayan Irak ile İran’a yönelik ihracatın hızlanması etkili oldu. 2012’den sonra gerek İran’a yönelik uluslararası ambargo, gerekse Irak’taki siyasi oluşum ile Türkiye ilişkilerinin zaman zaman gerginleşmesi ticaret hacimlerini de aşağı çekti. Özellikle 2011-2013 arası dönemde Türkiye’nin en büyük ihracat pazarları arasında ilk üçte yer alan Irak’a ihracatın düşüş eğilimine girmesi izleyen yıllarda komşu ülkelerin ihracatının toplam içindeki payını da aşağıya çekti.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.