Enflasyonla mücadelede “katılık” sorunu

Dünya Gazetesi - - FİNANS/BORSA - MEHMET KAYA / ANKARA

Enflasyonda yaşanan yükseliş eğilimi ve döviz kurundaki dalgalanmalar gözleri bir kez daha Merkez Bankası'na çevirdi. Buna karşılık, Banka, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu ile Genel Kurul’da Başkan Murat Çetinkaya’nın ağzından “yapısal önlemlerin gerekliliğini” ön plana çıkardı. Her ne kadar bu unsurlar bankanın ana vurguları arasında bulunsa da enflasyon bekleyişlerindeki bozulmaya yapılan güçlü vurgu ve bankanın son dönemde altını dikkatle çizdiği enflasyonda katılığın artıyor olması ile birleştiğinde, kamuoyunu ve karar alıcıları iknaya yönelik ilave bir çabanın işaretleri olarak görülüyor.

Merkez Bankası, son dönemde enflasyonla mücadelede direnç oluşturan katılık ve kalıcılık sorunları ile yapısal önlemlerin ana unsur olduğunu vurguladı. Bankanın iletişim süreçlerinde, enflasyonla mücadelenin halen devam eden mevcut araçlarla belirli bir noktaya geldiği ancak bu aşamadan sonra daha farklı çözümlerin geliştirilmesi üzerinde duruldu.

Enflasyonda beklentileriyle yakından ilişkili olan ve gerçek ekonomik durumun ortaya koyduğu enflasyon oranına yakınsamaya direnç olarak tanımlanan “katılık” özellikle son dönemde öne çıktı. Merkez Bankası Enflasyon Rapo- ru 2018-1’de bu konuda yapılan analizde hizmet sektöründe fiyatlama davranışlarının bunu net olarak gösterdiği, hizmet enflasyonunun 20092017 arasındaki yüzde 10’larda seyreden fiyat artışlarının 5,2 puanının “katılıktan” kaynaklandığı vurgulandı. Banka enflasyonun dönemsel olarak yükseldikten sonra, eski seviyesine dönmeye gösterdiği direnç olarak tanımlanan “kalıcılığın” da son dönemin belirleyicileri arasında olduğu görüşünde. Bu iki unsurun öne çıkması ise bankanın klasik araçlarının etkinliğini ve kredibilitesini düşürdüğü vurgulanıyor.

Merkez Bankası, klasik araçların yetersiz kaldığı katılık ve kalıcılık sorununa yönelik olarak ise “yapısal önlemleri” ön plana aldı. Yapısal önlemlere yönelik Merkez Bankası Genel Kurulunda ve TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’na yapılan sunuşlarda temel öneri çerçevesi de sunuldu. Buna göre Merkez Bankası, gıda fiyatları, yönetilen ve yönlendirilen fiyatlar, kur riskinin yönetilmesi konularında hükümet ile ortak hareket etmeyi ön plana aldı. Bu yaklaşımlar, vergilerden ücret ve kiraların endekslenmesine, dolarizasyon ile mücadeleye, yüksek oranlı ithal girdi kullanımına ve rekabet-verimlilik sorunlarının analizine kadar geniş bir yelpazede değerlendiriliyor.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.