Kısa çalışmada belge şartı kaldırıldı

Dünya Gazetesi - - ANA SAYFA -

Kısa çalışma ödeneği uygulamasında bazı kolaylaştırıcı düzenlemeler yapıldı ve belge sunma zorunluluğu kaldırıldı. Yapılan düzenleme kapsamında, başvurunun kabulü ya da reddini içeren inceleme yetkisi iş müfettişlerine verildi. Ankara Sanayi Odası Başkanı Nurettin Özdebir, yaptığı yazılı bir açıklama ile Kısa Çalışma Ödeneği uygulamasındaki düzenlemeleri memnuniyetle karşıladıklarını açıkladı ve “Zorlayıcı sebep tanımının değişmesi işleyişin etkinliğini artıracak” dedi.

Kısa çalışma ödeneği uygulamasında bazı kolaylaştırıcı düzenlemeler yapıldı. Başvurunun değerlendirilmesi önceki düzenlemede İŞKUR Yönetim Kurulu’ndayken, başvurunun kabulü ya da reddini içeren inceleme yetkisi iş müfettişlerine verildi. Müfettişlerin harcırahları da İşsizlik Sigortası Fonu’ndan karşılanacak. Kısa çalışma ödeneği başvurusunda aranan şartlar arasında “varsa iddiasını kanıtlayıcı somut belge” de bulunuyordu. Yönetmelik metninde her ne kadar “varsa” kelimesi kullanılarak kolaylık alanı açılsa da uygulamada idari birimlerin temkinli olarak belge talep ettiği vurgulandı. Yeni yönetme- likte bu hüküm kaldırılarak netlik sağlandı

Kısa çalışma ödeneğine başvuru yapılmasında ana gereklilik olan zorlayıcı sebep tanımında da düzeltme yapıldı. Yeni tanım, “İşverenin kendi sevk ve idaresinden kaynaklanmayan, önceden kestirilemeyen, bunun sonucu olarak bertaraf edilmesine imkân bulunmayan, geçici olarak çalışma süresinin azaltılması veya faaliyetin tamamen veya kısmen durdurulması ile sonuçlanan dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumları ya da deprem, yangın, su baskını, heyelan, salgın hastalık, seferberlik gibi durumları” olarak belirlendi.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.