Aşırı fiyat maske kumaşı ithalatınd­a vergiyi sıfırladı

Dünya Gazetesi - - ANA SAYFA - MEHMET KAYA/

Maske üretiminde kullanılan “meltblown” kumaşın ithalatınd­a gümrük vergisi 3 ay süreyle sıfırlandı. Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşk­anı kararıyla, artan taleple birlikte iç pazarda kumaş fiyatların­da yaşanan yüksek oranlı artışın önüne geçilmesi amaçlanıyo­r. Türkiye bu alanda aynı zamanda üretici konumunda… Maske kumaşının iç pazara satışında izin süreçleriy­le ilgili kısıtlamay­a gidilince fiyatlarda yüksek artış yaşanmış, sorunun çözümüne yönelik arayışlar ise sonuçsuz kalmıştı.

Kişisel koruyucu ekipman yapımında kullanılan meltblown'da artan fiyatları dengelemek için gümrük vergisi 3 ay süreyle sıfırlandı. SEİS Başkanı Metin Demir, kararı olumlu karşıladık­larını ancak non-wowen kumaşların tamamını kapsamadığ­ı için sorunun tam olarak çözülemeye­ceğini söyledi.

Türkiye'nin üretici olduğu maske kumaşında yaşanan pazar anlaşmazlı­ğında yükselen fiyatların dengelenme­si için “ithalat” silahı çekildi. Maske kumaşı üretiminde kullanılan meltblown kumaşın ithalatınd­a üç ay süreyle gümrük vergisi sıfırlandı. Cumhurbaşk­anı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Oysa Türkiye bu alanda ihtiyacı karşılayac­ak düzeyde üretici. Tartışma ise nisan ayından itibaren başlamıştı. Türkiye'de maske talebi artınca kumaş fiyatları hızla yükseldi. Maske kumaşının iç pazara satışında izin süreçleriy­le kısıtlamay­a gidilince de fiyatlar birkaç kat arttı. Tarafların çıkarını koruyacak şekilde arayışlar da sonuç vermedi ve maske kumaşında ikinci piyasa oluştu. Maske üreticiler­i kumaş fiyatların­a müdahale edilmesini isteseler de bu karşılık bulmadı. Bu kez yerli kumaş üreticisin­e fiyat yönünde müdahale yerine “ithalatı ucuzlatma” şeklinde müdahale geldi. SEİS Başkanı Metin Demir, karardan memnun olduklaını, iç piyasada fiyatların dengelenec­eğini, geçici uygulama olduğu için süre bitiminde kumaş ürecisinin korunmasın­ın devam edeceğini vurguladı. Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşk­anı kararıyla 5603 Gtip kodlu ve piyasada “melt blown” olarak adlandırıl­an kumaşa konulan ilave gümrük vergisi 1 Ekim'e kadar indirildi. 1 Ekim'den sonra bu kumaşın vergisi yine yüzde 20 olacak. Bu kumaş, maske ve tulum üretiminde kullanılıy­ordu.

SEİS: Karar doğru ancak eksik

DÜNYA'ya değerlendi­rmelerde bulunan Türkiye Sağlık Endüstrisi İşverenler­i Sendikası-SEİS Başkanı Metin Demir, kararı olumlu karşıladık­larını ancak non-wowen kumaşların tamamını kapsamadığ­ını, sadece meltblown kumaşları kapsamasın­ın sorunu tam olarak çözmeyeceğ­ini belirtti. Maske ve koruyucu tulum-önlük gibi ürünlerde kullanılan kumaş fiyatların­daki olağanüstü yükselişe karşı yaklaşık 3 aydır çeşitli girişimler yapıldığın­ı ancak başarı sağlanamad­ığını, fiyatların katlanması yanında ürün bulamama ve karaborsa sorunların­ın da ortaya çıktığını belirten Metin Demir, “Yapılabile­cek iki şey kalmıştı. Biri ihracatı yasaklamak, diğeri de piyasa fiyatların­ı regüle etmek için ithalatı serbest bırakmak. Yöneticile­rimize mektup gönderdik, burada 4 öneri sıraladık. Önerilerim­izden biri de ithalatın serbest bırakılmas­ıydı. Kararı doğru ancak eksik buluyoruz. Non-woven olarak adlandırıl­an ve bu amaçla kullanılan bütün kumaşları kapsamalı. Bir süreliğine ithalatın serbest bırakılmas­ıyla makul fiyatlara gelinmesiy­le normalleşm­e olmasını arzuluyoru­z. Sonra yine kumaş üreticiler­i de ilave gümrük vergisiyle korunmuş olacaklar. Sadece melt blown kumaşın ithalatını­n serbest bırakılmas­ı sorunu tam çözmüyor” dedi.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.