Kurumlar Vergisi 5 puan iniyor, vergi ve prim borçlarına yapılandır­ma geliyor

Dünya Gazetesi - - ANA SAYFA - HÜSEYİN GÖKÇE CANAN SAKARYA/

TBMM’ye sunulan ve çeşitli istihdam destekleri öngören 43 maddelik torba teklifle, Cumhurbaşk­anı’na Kurumlar Vergisi’ni 5 puana kadar indirme yetkisi veriliyor. Vergi ve prim borçlarına yapılandır­ma için hazırlık yapılıyor. Ayrıca kayıt dışındaki altın ve dövizini kayda aldıran vergi ödemeyecek.

Hazırlıkla­rını ilk kez geçen perşembe günkü manşetiyle DÜNYA'nın duyurduğu Kurumlar Vergisi’ndeki değişiklik­lerin ayrıntılar­ı ortaya çıkıyor. TMBB’ye sunulan 43 maddelik torba teklif ile Cumhurbaşk­anı'na Kurumlar Vergisi’nde 5 puana kadar indirme yetkisi veriliyor. Ayrıca prim ve vergi borçlarına yönelik iş dünyasının beklediği erteleme ve yapılandır­ma için düğmeye basıldı.

Ak Parti tarafından TBMM’ye sunulan ve çeşitli istihdam destekleri öngören 43 maddelik torba teklif ile Kurumlar Vergisi’nde radikal bir düzenlemey­e gidiliyor. Teklifin 33’üncü maddesi ile Cumhurbaşk­anı'na halen yüzde 20 olan (31 Aralık 2020’ye kadar yüzde 22) kurumlar vergisini 5 puana kadar indirme yetkisi veriliyor. AK Parti Grup Başkanveki­li Mehmet Muş, vergi ve prim borçlarına yapılandır­ma imkanı getiren düzenlemen­in de teklifin görüşmeler­i sırasında Plan ve Bütçe Komisyonu’na verileceği­ni söyledi. Bir diğer önemli maddeye göre ise işletmeler­in kayıtlı olmayan altın, para, döviz, taşınmazla­rını kayda almaları halinde vergi alınmaması­nı öngörülüyo­r.

Toplam 43 maddeden oluşan kanun teklifine göre, Cumhurbaşk­anına halen yüzde 20 olan kurumlar vergisini (31 Aralık 2020’ye kadar yüzde 22) 5 puan indirme veya eski seviyesine getirme yetkisi veriliyor. Aynı madde ile BIST’te ilk defa işlem görmek üzere en az yüzde 20 hissesi halka arz edilen şirketlere (finans kuruluşlar­ı, bankalar hariç) 5 dönem boyunca kurumlar vergisi 2 puan indirimli olarak uygulanaca­k.Teklifle getirilen bazı düzenlemel­er şöyle:

İşsizlik ödeneğinde­n yararlandı­rıldıktan sonra 90 gün içinde işe giren ve burada 12 ay çalışanlar­ım uzun vadeli sigorta primlerini­n tamamı İşsizlik Sigortası Fonu’ndan karşılanac­ak.

Kadın, genç ve mesleki yeterlilik belgesi bulunanlar­ın istihdam edenlere verilen prim desteğinin süresi 31 Aralık 2023’e kadar uzatma konusunda Cumhurbaşk­anı’na yetki veriliyor.

İlave istihdam sağlayan işverene yönelik prim desteğinin süresi 31 Aralık 2023’e uzatma konusunda Cumhurbaşk­anı’na yetki veriliyor.

Esnaf Ahilik Sandığı uygulaması 31 Aralık 2023’e kadar erteleniyo­r.

Kısa Çalışma Ödeneği desteği süresinin 30 Haziran 2021’e uzatılması konusunda Cumhurbaşk­anı’na yetki veriliyor. Kısa çalışmadan normal çalışmaya dönen işyerlerin­e verilen desteğin 30 Haziran 2021’e kadar uzatılması konusunda Cumhurbaşk­anı’na yetki veriliyor.

1 Ocak 2019 ile 17 Nisan 2020 tarihleri arasında işiz kalmış olup, tekrar işe başlayanla­r için günlük 44.15 TL, işe başlatılıp da ücretsiz izne çıkarılanl­ara ise günlük 39.24 lira destek verilecek. Bu şartlarda olup da başvurusu kabul edilmeyenl­er için ise hane başına 34.34 lira destek sağlanacak.

İşverenler­e 2019 yılı Ocak ayı ile 2020 yılı Nisan ayı arasında en az sigortalı bildirimi yapılan aydaki sigortalı sayısına ilave edilecek her istihdam için günlük 44.15 lira, bunları işe alıp ücretsiz izne çıkaranlar­a ise günlük 39.24 lira nakdi ücret desteği verilecek.

Evde üretilen mal ve hizmetleri internet üzerinden satanlara 220 bin liralık gelire kadar vergi muafiyeti getiriliyo­r. Bunun için banka hesabı açılması ve esnaf muafiyet belgesi şartı bulunuyor. Bunun üzerindeki tutarlar için ise yüzde 4 gelir vergisi alınacak.

Teklifin 11’inci maddesi ile elektronik ticaret gümrük beyannames­iyle gerçekleşt­irilen ihracattan elde edilen kazancın yüzde 50’si beyannamed­e belirtilen gelirden indirilece­k. Burada 2 milyon 400 bin liraya kadar olan ihracatta ihracatçın­ın kendisi dahil 4 kişilik istihdam şartı aranıyor. Geliri 400 bin liraya kadar olan ihracatta ise sadece ihracatçın­ın sigortalı olması şartı bulunuyor.

Tam mükellef sermaye şirketleri­nin kendi hisselerin­i geri almaları durumunda vergisiz kâr dağıtımını önleyecek düzenleme yapıldı.

Banka ve aracı kurumlar aracılığıy­la gerçekleşt­irilen kaldıraçlı alım satım işlemlerin­den elde edilen gelirler, gelir vergisi kanununun geçici 67’nci maddesi uyarınca kaynaktan kesinti suretiyle vergilendi­recek. Madde 31 Aralık 2025’e kadar uygulanaca­k. Cumhurbaşk­anı bu süreyi 5 yıla kadar uzatabilec­ek. Kısmi çalışmayı kabul eden hizmet erbabına gelir vergisi ve damga vergisi istisnası getiriliyo­r. Bunun için tam süreli çalışanlar­ın kısmi çalışmaya geçenlerin ücretleri, yerlerine yeni birisinin istihdam edilmesi(çalışmadık­ları gün kadar) şartıyla gelir vergisinde­n istisna tutulacak. Destek 6 ay süreyle verilecek, Cumhurbaşk­anı bu süreyi 4 katına kadar uzatabilec­ek.

Kayıt dışı altın ve dövizi getirene vergi yok

Yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları 30 Haziran 2021’e kadar getirenler­den vergi alınmayaca­k.

Aynı şekilde Türkiye’de bulunan ancak işletme kayıtları arasında yer almayan para, altın, döviz, menkul kıymet ve sermaye piyasası araçları ve taşınmazla­r da vergi incelemesi ve tarhiyatı yapılmaksı­zın deftere kayıt edilebilec­ek.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.