ileri teknoloji

Makine İhracatçıları Birliği Başkanı Adnan Dalgakıran, gıda makinelerinin, son yıllarda bir değişimden geçtiğini belirterek teknolojik özellikleri ve kaliteleriyle ihracat pazarlarında ciddi bir potansiyeli elinde bulundurduğunu söyledi.

Dunya Gida - - İçindekiler - Özlem As

Geçtiğimiz yıl 400 milyon doların üzerinde ihracat gerçekleștirildiğini belirten Dalkıran, “Gelișmiș ülkelerdeki ișlenmiș gıdaya olan talebin yanında, gelișmekte olan ülkelerde de gıda makinelerine ihtiyaç artıyor. Verimlilik sağlayarak üretimlerini artırmak ve yeni ürünler geliștirmek isteyen bu ülkelerde de ciddi bir makineleșme eğilimi var. Hedef pazarlara yoğunlașarak, bu ihtiyaçlara en uygun çözümleri üretebilecek bilgi ve deneyime fazlasıyla sahip olduğumuzu düșünüyorum” dedi. Adnan Dalkıran; Dünya Gıda Dergisine makine ihracatında önemli bir kalem olan gıda makinelerini, hedeflerini ve son gelișmeleri aktardı.

Gıda-içecek makineleri ihracatı 2016 yılında miktar ve değer olarak ne kadar?

Geçtiğimiz yıl 400 milyon doların üzerinde ihracat gerçekleștirdiğimiz gıda sanayii makineleri sektöründe, bir önceki yıla göre yüzde 10’a yakın ihracat düșüșü yașadık. Geçici olduğunu düșündüğümüz bu düșüște Cezayir, Özbekistan, Irak ve Kazakistan gibi gıda makineleri ihracatımızda üst sıralarda gelen ülkelerdeki eko-

nomik daralmaların doğrudan etkisi oldu. Gıda makineleri ihracatımızda, 160 milyon dolarlık satıș gerçekleștirdiğimiz hububat ve baklagillerin öğütülmesi, ișlenmesi için makine ve cihazlar yine ilk sırada yer aldı.

2017’in ilk 5 ayı nasıl geçti? Yıl sonu beklentiniz nedir?

Türkiye’nin büyüme makinesi olarak, uluslararası pazarda rekabet gücümüzü koruduğumuz bir yılın ardından 2017’ye hızlı bașladık. Yılın ilk dört ayında toplam 4,4 milyar dolar ihracat gerçeklești. Toplam 140 milyon dolar ihracat gerçekleștirdiğimiz gıda makinelerinin, toplam ihracatımız içindeki payı ise yüzde 3,2 olarak gerçeklești. Süreç içinde, bu payın daha da yükseleceğini düșünüyoruz. Özellikle, sanayisi gelișmiș ülkelerde gözlenen ișlenmiș gıda ürünlerine yönelik güçlü tüketici talebinin gıda makineleri ihracatını artıracağı kanaatindeyiz.

Makine ihracatı içinde gıda sektörünün yeri hakkında bilgi verebilir misiniz?

Günlük yașamımız içinde son derece hayati bir iș gören gıda makineleri, son yıllarda bir değișimden geçiyor. Türk gıda makineleri artan teknolojik özellikleri ve kaliteleriyle ihracat pazarlarında ciddi bir potansiyeli elinde bulunduruyor. Bunu pazar eğilimlerinde de gözlemleyebilirsiniz. Gelișmiș ülkelerdeki ișlenmiș gıdaya olan talebin yanında, gelișmekte olan ülkelerde de gıda makinelerine ihtiyaç artıyor. Verimlilik sağlayarak üretimlerini artırmak ve yeni ürünler geliștirmek isteyen bu ülkelerde de ciddi bir makineleșme eğilimi var. Hedef pazarlara yoğunlașarak, bu ihtiyaçlara en uygun çözümleri üretebilecek bilgi ve deneyime fazlasıyla sahip olduğumuzu düșünüyorum.

Gıda sektöründeki makineleșmeyi-teknoloji kullanımını nasıl değerlendiriyorsunuz?

İșleme ve paketleme süreçlerinden sonra son tüketici ile bulușacak hale getirilen gıdaların hepsi gıda makinelerinden geçiyor. Hepimizin kullandığı temel gıda ürünlerinin arkasında farklı boyut ve özelliklerde makineler bulunuyor. Üretim așamasında un tesislerinde kullanılan değirmen makinelerinden ambalajlama makinelerine, süt sağma makinelerinden etiketleme makinelerine kadar oldukça geniș bir yelpazede pek çok makine görev üstleniyor. Artan nüfus beslenme ihtiyacını da beraberinde getirirken, teknoloji kullanımının ve gıda sektöründeki makineleșmenin daha da artacağını söyleyebiliriz.

Türkiye’nin küresel makine ticaretindeki yeri nedir?

Türkiye sanayiinin lokomotif oyuncularından makine sek- törü, istikrarlı büyüme performansıyla ekonomik büyümenin baș aktörlerinden biri. Gerek Birliğimizin çalıșmaları, gerekse hükümet destekleri, teknoloji ve Ar-Ge yatırımları sayesinde gelișimini sürdüren makine imalat sanayi, sürekli artan ihracat rakamlarıyla öne çıkıyor. 2007 yılında 9 milyar dolar olan ihracatında yüzde 50 artıș gerçekleștiren sektörümüz, 2016 yılsonunda ulaștığı 13,4 milyar dolar ihracat rakamıyla tüm sektörlere örnek bir bașarı sergiliyor.

İhracat odaklı üretim anlayıșı ile ekonomiye can veren makine sektörü, Türkiye’nin dört bir yanına yayılan üretim ağıyla 200 bin kișilik bir istihdam olanağı sağlıyor. Toplam imalat sanayinin yarattığı istihdamın yüzde 5,5’lik kısmını tek bașına karșılayan makineciler, yüksek katma değer ve ihracat kapasitesiyle stratejik önemini artırıyor.

2010 yılından itibaren 10 milyar dolar ihracat sınırını așan sektörümüz, küresel mal ticaretindeki daralmaya rağmen belirli istisnalar dıșında ihracat artıșını sürdürerek bu günlere gelmiștir. Bu istikrarlı artıșta Türkiye’nin makine ihracatında ilk 5 ülkeyi olușturan Almanya, ABD, İngiltere, İtalya ve Fransa ile ticari ilișkilerimizin önemli bir rolü var. Öyle ki, bu 5 ülkeye yapılan toplam makine ihracatımız yıllık 5 milyar doları așmıș durumda. Gelișmiș pazarların Türkiye makine ve imalat sanayine gösterdiği bu ilgi, sektörümüzün uluslararası pazarlarda yarattığı güven duygusunun, kaliteli ürünle kaliteli hizmet anlayıșının bir sonucudur.

Adnan Dalgakıran

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.