Yaşama dair

Dunya Gida - - İçindekiler -

Bizleri biz yapan değerlerimizdir. Değerlerimiz doğrultusunda yașarız, kararlar alırız ve seçimler yaparız.

İș yașamında da, yaptığımız iș ile bizim iș değerlerimizin birbirini beslemesine veya hizmet etmesine bakarız. Ayrıca bireysel değerlerimiz ile çalıștığımız kurumun değerlerinin benzeșmesi bizim kurumumuza ait hissetmemizi sağlar.

Yalnız bazı değerler vardır ki onlar sabittir, bu değerler hiç bir koșulda değișmez.

Bu değerlerimiz nelerdir? Belli bașlı olanlar șunlardır, Sevgi

Hoșgörü

Saygı

Katkı / Fayda

Adalet

Dürüstlük değișmeyen değerlerimizdir. Ve her dönemde geçerliliğini koruyan değerlerdir. Bu değerler aynı zamanda uygar toplumları da olușturan değerlerdir.

Bizleri bir arada tutan bu değerlere sahip çıkmamız gerekir. Yașamda kalmamızı sağlayan değerlerimizi korumalıyız.

Değișimlerle, zaman içinde bazı değerler de değișir. Ancak bu geçmișimizi olușturan tüm değerlerimizi yok etmek anlamına gelmez. Sadece

artık ișlevselliğini kaybetmiș değerlerin tanımları hakkında konușmak, güncellenmesini sağlamak, gelișimi ve değișimi hızlandırır.

İş değerlerimizi saptamak.

İș değerlerini saptayabilmek için kendimize bir soru sorarak bașlayabiliriz.

“Beni ne motive ediyor?.”

Bu soru ile bașlamak ilk bașta bize değerlerimiz hakkında ilk bilgileri verir. Örneğin, iș için vereceğimiz cevaplar içinde, iyi bir maaș, saygınlık kazanmak, gelișim göstermek, saygın kișilerle birlikte çalıșmak, katkı sağlamak gibi ya da iș- özel yașam dengesini korumak olabilir.

Șayet iș değerlerimizi bilirsek doyumlu iș yașamı veya iș seçme șansımızı da sağlamıș oluruz. Ayrıca değerleri bilmek karșımıza çıkan fırsatları yakalamak bakımından da kolaylık sağlar.

Değerlerimize netlik getirmek için belli bașlı yollar nelerdir?

En bilindik yol kendimize,

“Bizi neyin motive ettiğini sormak” ile bașlamaktır. Ardından șu soruyu sorarak devam edebiliriz.

“Doyumlu bir iș yașamı elde etmek için vazgeçebileceğim neler olabilir?”

Ve bu sorulara vereceğimiz cevaplar bize iș değerlerimizi yakalamak açısından faydalı olur.

Bir bașka yol ise, belirlediğimiz tüm iș değerlerini sırasıyla kartlara yazmaktır. Bunu yaptıktan sonra sıraya koy- duğumuz kartlara bir daha bakalım ve içlerinden hangilerini eliyoruz?

Elediklerimiz dıșında kalan değerleri tekrar önem sırasına göre bir kez daha dizelim. Șimdi bu değerlerin bizim için ne anlam ifade ettiğini yazalım. Bu noktada değerlerimiz belirlendi ve belirlediğimiz bu değerler aynı zamanda bizim tercihlerimizi de ortaya koydu.

Bir kaç hafta düzenli olarak belirlediğimiz değerlere göz atarak, her hangi bir değișiklik yapmak istiyor muyuz bir bakalım. En son haline getirene kadar bu çalıșmayı tekrar edelim. Șayet artık değerlerimiz konusunda bir değișiklik yapmıyorsak kesinleștik demektir. Ortaya iș değerlerimiz çıkmıș demektir.

Bu çalıșmanın aynısını aile değerlerimizi çıkarmak için de yapabiliriz. Aile değerleri çalıșmasına tüm aile bireylerini katarak eğlenceli hale getirebiliriz. Hem de aile bireylerinin bu değerleri benimsemesi açısından da bu çalıșma bașarılı olur.

Değerler oldukça önemlidir. Değerlerimiz ile yașarız. Zamanla değerlerimizde bazı değișiklikler olsa da sabit değerlerimiz değișmez. Değerler bize yol gösterir. Fırsatları yakalamamızı sağlar. Kararlar alırken değerlerimizi bașlangıç noktası alarak etkin kararlar alabiliriz.

Toplumsal değerler de kavrayıcıdır. Toplumun sağlıklı bir arada yașaması için önemlidir. İște bu yüzden bireysel, aile, iș ve toplum değerlerini belirlemek gerekir. İlk olarak kendi bireysel değerlerimizde netleșerek bașlayabiliriz. Değerlerimizi yașatalım ve sahip çıkalım.

Değerlerimizle yașadığımız güzel bir ay dilerim...

Esra Teoman Bener Koç / Eğitmen www.adimkocluk.com www.siradisibasari.com

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.