Dijital dönüșümle tüketici analitikleri geliștirilebilecek

Dunya Gida - - İçindekiler - Uygar Doyuran Özlem As

Dijitalleşmenin dönüşüm yarattığı ve dengeleri değiştirdiği sektörlerden biri de gıda sektörü. Dijital dönüşüm, yeni ürün ve iş modellerine geçişi sağlaması; verimlilik artışı, maliyetlerin azaltması ve tüketicinin analiz edilmesine olanak sağlaması nedeniyle bir çok avantajı beraberinde getiriyor.

Yiyecek-içecek sektöründe dijital dönüșümü GE Dijital Türkiye Genel Müdürü Uygar Doyuran ve GE Dijital Endüstri Çözümleri Direktörü ile konuștuk.

Reid Paquin dijital dönüșümün ne olduğunu aktarırken Uygar Doyuran ise kurumlara rekabette sağlayacağı avantajları vurguladı. Reid Paquin, dönüșümün șirketlerin daha hızlı, daha sade ve müșteri odaklı bir kuruluș olușturmasına olanak ta- nıdığını belirtirken Uygar Doyuran, dijital dönüșüm sayesinde șirketlerin tüm bu bilgileri alarak tüketicilerin ihtiyaçlarını daha iyi karșılayacak șekilde tüketici analitikleri geliștirebileceğini söyledi.

Dijital dönüşüm, yiyecek-içecek sektörü için ne anlama geliyor? Beraberinde neleri getiriyor?

Reid Paquin: Dijital dönüșüm, fiziksel olarak gerçekleșen operasyonların artık fizik bilimi, veri ve gelișmiș analitik gibi alanlarla

iç içe geçtiği bir yolculuğu temsil ediyor. GE olarak bu dönüșüme imza atarken odaklandığımız beș önemli nokta var. Bunlar: Operasyon modeli ve yetkinlikleri, veri ve bağlantılı altyapılar, paydaș ekosistemi, kültürel değișim ve teșvikler ve fiyatlandırma. Dijital dönüșüm, bir yiyecek-içecek ișletmesinin çeșitli așamalarda gelișmesine olanak verir. Operasyonel verimlilikten, yeni ürünler ve hizmetlere, yeni iș modellerine ve optimal bir ekonomik yapıya ulașma dijital dönüșüm sürecinde gerçekleștirilebilir.

Birçok yiyecek-içecek șirketi, bu geçișin henüz ilk așaması olan operasyonel verimliliğin iyileștirilmesi așamasındadır. Bu genellikle üretim hatlarındaki iyileștirmeler veya malzeme israfının azaltılması șeklinde gerçekleșebilir. Ancak șirketler, bugün üretkenliği artırma yoluyla maddi yatırım getirisine odaklanarak üç kritik unsurdan fayda elde edebilir: Dönüșüm yolculuğunun sonraki adımını (ör. yeni ürün sunumu) kendi kaynaklarıyla finanse edebilirler. İș modeli düzeyinde inovasyona imza atmak için gereken operasyonel çevikliği geliștirmeye bașlayabilirler. Gelecekte daha radikal bir dönüșümü teșvik etmek için gereken ivmeyi elde edebilir ve șirket içinde șimdiden bu konunun liderliğini yapacak personel yetiștirebilirler.

GE Dijital’in yiyecek-içecek endüstrisi için sunduğu çözümler/uygulamalar nelerdir?

Reid Paquin: GE Dijital’in yiyecek-içecek endüstrisi için sunduğu çok çeșitli çözümler mevcut. Yukarıda bahsettiğim üç adımı dikkate alırsak:

Bağlantı kurma așaması, geleneksel olarak üretim kap- samında yürütme fonksiyonu olarak kabul edilebilecek çözümleri kapsar: Otomasyon (HMI/SCADA) ve Üretim Yürütme Sistemleri (MES).

Bilgilenme /içgörü elde etme așaması: Üretim hattı verimliliği, kalite/tedarikçi hammaddeleri, enerji/su kullanımı gibi üretim sonuçlarına uygulanacak gelișmiș analitikleri kapsar.

Optimize etme așaması: Dijital bir yiyecek-içecek hattı geliștirmek üzere veri bilimi ve dijital ikiz kullanımını da içerir. Bu tür bir çözüm sayesinde tüm süreci öngörebilir, simüle ve optimize edebilirsiniz.

Ayrıca GE olarak BT/OT ortamını güvenliğini sağlamak için ileri düzey siber güvenlik çözümlerimiz de mevcuttur.

Yiyecek-içecek sektöründe dijital dönüșüm söz konusu olduğunda akılda tutulması gereken ilk nokta, tüketici ortamının önceden hiç olmadığı kadar hızlı olarak değișmesi ve kompleks üretim așamasının, veri tabanlı karar alma süreçlerine ket vurma olasılığıdır. Dönüșüm; șirketlerin daha hızlı, daha sade ve müșteri odaklı bir kuruluș olușturmasına olanak tanır.

Dünyada uygulanan dijital çözümlerin mevcut durumu nedir?

Uygar Doyuran: Dünya bağlamında ele alındığında üretim alanında uygulanan dijital çözümler, hacim olarak düșük olmakla birlikte son yıllarda biraz daha hız kazanmaya bașladı. Bu araçlar vasıtasıyla üretkenlik açısından anında elde edilebilecek avantajların göz ardı edilmemesi gerekir. GE ișletmeleri yalnızca 2016 yılında dijital dönüșüm kapsamında üretkenlik iyileștirmelerinden 730 milyon doların üzerinde kazanım elde etmiștir.

Türkiye’deki yiyecek-içecek sektöründe dijital çözümlerin yeterli ölçüde kullanıldığını düşünüyor musunuz?

Uygar Doyuran: Mevcut verilere göre Türkiye’nin elinde dijital araçların kullanımı açısından henüz faydalanmadığı çok sayıda fırsat var. Yine de olumlu bir gelișme olarak, Türkiye’deki yiyecek-içecek șirketleri dijital çözümleri uygulayarak verimlilik açısından büyük kazanım elde etme fırsatına sahip.

Yiyecek-içecek sektöründeki şirketler dijitalleşme yoluyla nasıl fark yaratabilir?

Uygar Doyuran: Küresel emtia piyasaları, yiyecek-içecek șirketlerinin faaliyetleri açısından büyük rol oynayabiliyor ve bu șirketler, düșük marj-yüksek talep değișkenliği ile karșı karșıya kalabiliyor. Dijitalleșme, șirketleri daha üretken ve çevik hale getirerek bu tür kaygılarla baș etmede yardımcı olabilir ve satılan ürünlerin toplam maliyetini düșürebilir.

Dijital devrim ve dönüşüm, yiyecek-içecek endüstrisinin geleceğini nasıl etkileyecek?

Uygar Doyuran: En büyük etkinin tüketici bilgilerine erișimin artmasından geldiğini gözlemliyorum. Sadece tüketicilerin zevkleri ve gereksinimleri sürekli değișmekle kalmıyor (bunun için öne çıkan iki örnek organik ve hormonsuz gıdaların giderek daha çok tercih edilmesidir); ayrıca piyasada tüketiciler için daha önce hiç olmadığı kadar fazla seçenek var. Bu unsurlar, piyasaya yeni çıkan oyuncuların kendilerini tüketici gereksinimlerine çok daha uyumlu hale getirmesini sağlayan teknolojilerle bir araya geldiğinde endüstride varlığını sürdüren geleneksel dengeye balta vurmuș oluyor. Dijital Dönüșüm sayesinde șirketler, tüm bu bilgileri alarak tüketicilerin ihtiyaçlarını daha iyi karșılayacak

șekilde tüketici analitikleri geliștirebilecek.

Yiyecek-içecek şirketlerinin bugün atacağı ilk adım ne olmalıdır?

Reid Paquin: Atılacak en doğru adım, yiyecek-içecek ișletmesinin ne kadar olgun olduğuna bağlıdır. GE’nin yiyecek-içecek müșterilerini de kapsayan ve kendi fabrikalarında uyguladığı plan; bağlantı kurma, bilginme ve içgörü elde etme ve optimize olma șeklinde üç adımdan olușmaktadır. Üreticilerin büyük bir bölümü, iyileștirme yapmaya bașlamak için fabrikalardaki makine ve varlıklarla bağlantı kurmalıdır.

Ancak esasında șirketiniz așağıdaki üç așamada hangi noktada yer alıyorsa, bașlangıç noktası da buna göre belli olacaktır.

GE Dijital’in yiyecek-içecek endüstrisi için sunduğu çözümler/uygulamalar nelerdir?

Reid Paquin: GE Dijital’in yiyecek-içecek endüstrisi için sunduğu çok çeșitli çözümler mevcut. Yukarıda bahsettiğim üç adımı dikkate alırsak:

Bağlantı kurma așaması, geleneksel olarak üretim kapsamında yürütme fonksiyonu olarak kabul edilebilecek çözümleri kapsar: Otomasyon (HMI/SCADA) ve Üretim Yürütme Sistemleri (MES).

Bilgilenme /içgörü elde etme așaması: Üretim hattı verimliliği, kalite/tedarikçi hammaddeleri, enerji/su kullanımı gibi üretim sonuçlarına uygulanacak gelișmiș analitikleri kapsar.

Optimize etme așaması: Dijital bir yiyecek-içecek hattı geliștirmek üzere veri bilimi ve dijital ikiz kullanımını da içerir. Bu tür bir çözüm sayesinde tüm süreci öngörebilir, simüle ve optimize edebilirsiniz.

Ayrıca GE olarak BT/OT ortamını güvenliğini sağlamak için ileri düzey siber güvenlik çözümlerimiz de mevcuttur.

Reid Paquin

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.