“İnovasyon ekosistemde yolun bașındayız”

Dunya Gida - - İçindekiler - Özlem As

Gıda sektörünün dünyada teknolojiyle el ele gittiğini belirten 500 İstanbul Yönetici Ortağı Rina Onur Şirinoğlu, akıllı tarımdan, akıllı hayvancılığa, günlük tüketimde kullandığımız hayvansal gıdaların, daha besleyici bitkisel gıdalarla değiştirilmesine kadar birçok farklı alanda girişimin olduğunu ve bu trendlerin yavaş yavaş Türkiye’ye de geldiğini söyledi.

Türkiye inovasyon ekosisteminin Amerika ve İsrail gibi ülkelere kıyaslandığında daha ișin çok bașında olduğunu belirten 500 İstanbul Yönetici Ortağı Rina Onur Șirinoğlu, dünyada yer alan, değeri 1 milyar doları geçen teknoloji șirketlerine bakıldığında, bunun sayısının 183 olduğunu, Amerika, Asya, Avrupa ve Ortadoğu’dan șirketlerin olduğu bu listede Türkiye’nin olmadığını söyledi.

Șirinoğlu, “Fakat bizler gibi fonların ve bizi destekleyen holdinglerin Türkiye’de sayısı hızla artmakta. Ekosisteme finansman girdikçe, fikirlerini olgunlaștırmak için kaynağa ihtiyaç duyan girișimcilerin olanakları da artacak” diye konuștu.

Gıda sektörünün dünyada teknolojiyle el ele gittiğini belirten Șirinoğlu, akıllı tarımdan, akıllı hayvancılığa, günlük tüketimde kullandığımız hayvansal gıdaların, daha besleyici bitkisel gıdalarla değiștirilmesine kadar birçok farklı alanda girișimin olduğunu ve bu trendlerin yavaș yavaș Türkiye’ye de geldiğini söyledi. Șirinoğlu, “Bu trendlerin Türkiye’ye gelișiyle de 500 İstanbul’un radarına da giriyor. Mesela tek tușla su sipariși vermeye olanak sağlayan, su șirketleriyle kullanıcıları direk bulușturan BISU yatırımımız, teknoloji ile her gün evimize giren su aboneliği sistemini otomatize etmeye çalıșan bir platform. Fazla Gıda adlı yatırımımız ise, Türkiye’deki en büyük süper market zincirleri ve perakendecilerle çalıșıp, gıda fazlasını ortadan kaldırmaya yardımcı olan bir platform. Fazla Gıda sayesinde envanter fazlası çöpe gidip, zayiat yaratmak yerine, belediyeler kontrolündeki gıda bankaları sayesinde, ihtiyacı olan ailelerle bulușuyor.”

Şirketler neden inovasyon ekosistemi içinde olur?

Teknolojik girișimlerini içinde inovasyon bulunduran ve ișini büyütmek, ișletmek veya müșteriyle bulușturabilmek adına teknolojiyi derinlemesine kullanan erken așamalı ișler olarak tanımlayan Șirinoğlu, bu kapsamın içerisine yazılım, donanım, büyük data, makine öğrenimi gibi birçok farklı alanların girebildiğini söyledi.

Șirinoğlu, “Dünyanın önde gelen holdinglerinin girișimler ve bu girișimlere yatırım yapan fonlarla çok yakın hareket ettiğini görüyoruz. Bu ișbirliği sistemi Türkiye’ye de gelmekte. Geleneksel üreticiler yeni ürünler, yeni pazarlar, yeni satıș kanalları keșfetmek uğruna girișimlerle ișbirlikleri yoluna gitmekteler. Rekabetin önünde olmak, yurt dıșındaki yenilikleri yerel pazarlara getirebilmek, yeni müșterilere daha efektif yöntemlerle ulașmak ve performansı artırarak, kâr marjlarını yukarı çekmek gibi sebepler, șirketlerin inovasyon ekosistemi içerisinde yer almasının sebeplerinden birkaçı” diye konuștu.

Dünyada dikkat çeken teknoloji girişimleri

Son dönemin önemli teknoloji yatırımlarına değinen Șirinoğlu, “Ortadoğu’nun en büyük pazaryeri Souq.com, kurulduğu 2005’den beri dünya devlerinden 425 milyon Amerikan Doları yatırım almıștı. Suudi Arabistan, bölgesel fonlara ve gelișmekte olan girișimlere direkt yatırım yapabilmek için 1,1 milyar dolarlık bir fon olușturdu. Avrupa Birliği de 1,6 milyar dolar tutarında bir fonların fonu olușumuna hız verdi. Geçtiğimiz ay Amazon tarafından 650 milyon Amerikan Dolarına satın alındı. Dubai merkezli șoförlü ulașım firması Careem ise 422 milyon dolar finansmanı ile Ortadoğu ve Kuzey Afrika piyasalarındaki güçlü oyunculardan. İsveç merkezli müzik dinleme platformu Spotify ise, bugüne dek 1,56 Milyar Dolar finansman almıștı. Geçtiğimiz günlerde ise Google tarafından 41,1 milyar dolara satın alındığını açıkladı. Edinburg merkezli online turizm platformu Skyscanner, aldığı 197 milyon dolar finansman ardından, Çinli CTRIP’E 1,74 milyar dolara satıldı. İngiliz Deliveroo 475 milyon, FARFETCH ise 304 milyonluk yatırımı ile Avrupa’da diğer dikkat çeken girișimlerden” șeklinde konuștu.

500 İstanbul kimdir?

500 İstanbul, 500 Startups ağı altında, erken așamalı teknoloji șirketlerine yatırım yapan, 15 milyon dolarlık bir girișim sermayesi fonu. Dünyanın 25 ülkesinde ekibi, 50’den fazla ülkesinde yatırımı olan 500 Startups’ın yerel fonu olan 500 İstanbul’un yatırımcılar listesinde, Türkiye’nin önde gelen holdingleri ve iș adamları bulunmakta. 500 İstanbul’un kurulduğu Temmuz 2016’dan beri, 21 teknoloji girișimine yatırımı bulunuyor. Önümüzdeki 4 senelik süre boyunca toplamda 100 șirkete yatırım yapmayı hedefleyen 500 İstanbul, Türkiye’den dünyaya açılan, ilk milyar dolarlık teknoloji girișimini bulma niyetinde.

Rina Onur Şirinoğlu

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.