İnovasyon sosyal ve ekonomik gelişmeyi destekler

Dunya Gida - - Söyleşi -

Prof. Dr. Gökhan Özertan, kırsal kalkınma ve yoksulluğun azaltılması için bilim, teknoloji ve mühendislikteki gelișmelerden faydalanılması gerektiğini söyledi.

Özertan, “Globalleșmenin de etkisiyle zirai gıda sektörünün ve entegre tedarik zincirlerinin gelișimi, teknolojik ve kurumsal yenilikler, çevreye olan etkiler ile birlikte tarımın kapsamı çok daha genișlemiș durumdadır. Global olarak yașanan finansal krizler, mevcut olarak kullanılan büyüme modellerinin ve takip edilen tarım politikalarının uygulanabilme ve sürdürülür olma açılarından zaafiyet tașıdıklarını göstermektedir. Bu sebeplerle yeni yapısal çözümlere ihtiyaç duyulmaktadır. Bu gelișmelere karșılık, modern büyüme teorisi, ekonomik kalkınmanın motorunun teknolojik değișiklik olduğunu belirtmektedir. Teknoloji kullanımının kırsal kalkınma ve yoksulluğu azaltma yönünde de önemli katkılarının olacağı sıklıkla belirtilmektedir. Bu hedeflere ulașabilmek için temel araçlar arasında bilim, teknoloji ve mühendislikteki gelișmelerden faydalanmak yer almaktadır. Dünya ekonomilerinde teknoloji kullanımının rekabetin belirleyici unsurlarından biri olması ve tarım sektörünü de yakından ilgilendirmesi sebebiyle, teknoloji kullanımının tarımın büyüme ve istihdam etkilerinin yanısıra özellikle kırsal kalkınma ve yoksulluğun azaltılmasına yönelik katkıları da önemlidir” șeklinde konuștu.

Özertan, “Özellikle çevre dostu inovasyonlar vasıtasıyla sadece üretime yönelik etkinliğin artırılması değil doğal kaynakların etkin kullanımı da mümkün olabilecektir. Dünyada değișen ekonomik, politik ve ekolojik koșullara bağlı olarak, inovasyonlar vasıtasıyla zincir içerisinde ișlenmemiș hammaddeye değer katılması, üretim sonrası ise gıdanın ișlenmesi, paketlenmesi, saklanması, ulaștırılması, dağıtılması ve gıda güvenliğinin sağlanması da mümkün olabilmektedir. Neticede, tarımda teknoloji kullanımı bahsi geçen süreçler ile birlikte etkin üretimi sağlayarak büyüme ve kalkınmayı hızlandırıcı bir etkiye sahiptir” diye konuștu.

İnovasyon hakkında özellikle teknoloji kullanımına yönelik zihniyetin olușmasının önemli olduğunu vurgulayan Özertan, sözlerine șöyle devam etti: “Ar-ge ve yayım hem de kullanıcı olan çiftçilerin gözünde inovasyonun geliștirilmesinin ve uygulanmasının Türkiye tarımına yapacağı potansiyel katkıların net olarak algılanması gerekiyor. Ar-ge hedefi sadece ayrılan yüzdesel bütçe ya da tutturulması gereken sayılar olarak düșünülmemeli, bilimin topluma yapacağı katkıları Türkiye tarımsal üretiminin sürdürülebilir șekilde devam etmesi için en önemli unsurlardan olduğu kavranmalıdır.”

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.