“Türkiye’nin tek entegre gıda güvenliği kuruluşuyuz”

Dunya Gida - - Haber -

İnvenura Pazarlama ve İș Geliștirme Direktörü Mert Demircioğlu İnvenura’da yapılan analizleri șu șekilde aktardı:

İnvenura ürünün üretiminin ilk așamasından tüketicinin sofrasına gelene kadar olan tüm așamalarda hizmet veren Türkiye’nin tek entegre gıda güvenliği kurulușudur. Yaptığımız çalıșmaları 3 ana bașlık altında toplayabiliriz. Birincisi tarım alanında yaptığımız ürünlerin ilk noktadan planlanmasını, yetiștirilmesi sırasında uygulanan sistemlerin düzene oturtulmasını, ürünlerin daha sahada iken kontrol edilmesi, hasat sonrası ve tüketiciye ulașan tüm süreçlerin kontrol altında tutulmasıdır. İkinci çalıșma alanımız ise ürünlerin spesifik ve tüm süreçlerine ait analizlerin gerçekleștirilmesidir. Gerçekleștirdiğimiz analizlerle son ürün kaybını önlemeye ve gıda üreticilerinin sürdürülebilir kalitede ürünler üretmesine katkı sağlıyoruz. Burada yarattığımız bir diğer fark ise akredite analizlerin yanında müșterilerimize sunduğumuz akredite numune alma hizmetidir. Analiz kadar önemli olan numune alma hizmeti iç ve dıș ticaret yapan müșterilerimiz için çok ciddi bir avantaj yaratıyor. Bir diğer çalıșma alanımız olan gıda denetimleri ile müșterilerimiz üretim/sunum alanlarının standardize edilmesini ve güvenli tedarikçileri seçmesini sağlıyoruz. Müșterilerimiz adına yaptığımız denetimlerle ișletme körlüğü ya da tedarikçi kaynaklı yașanabilecek aksaklıkları önceden raporluyoruz. Tüm bu hizmetlerimizi entegre bir șekilde müșterilerimize sunarak tüm süreçlerinde karșılașabilecekleri bütün riskleri kontrol altına alıyoruz.

Ürün güvenliği, yasal zorunluluklar ve kalite standartları açılarından katkı sağlamak amacıyla, konusunda uzman isimler ve son teknoloji ile üretilmiș cihazlar üzerinden, analiz hizmetleri sunmaktayız. Sürdürülebilir kalite anlayıșımız numunelerin ilk așamasından son așamasına kadar olan tüm süreçte birinci önceliğimizdir. Bilimsel disiplinle, uluslararası kriterleri baz alarak yaptığımız çalıșmaların sonucunda, elde ettiğimiz sonuçlarda güvenilirliği sağlamaktayız. Uluslararası yeterlilik testlerinde sağladığımız bașarılarla bu güvenilirliğimizi taçlandırmaktayız. Analizlerimizi ulusal ve uluslararası birçok akreditasyona sahip olarak gerçekleștirmekteyiz. Bunlara örnek olarak TÜRKAK, GAFTA, COİ’yi örnek olarak verebiliriz. Gıda, yem ve su için paydașlarımızın ihtiyacı olan tüm analizleri gerçekleștirmekteyiz. Bu analizlerin birçoğunun Türkiye’de ilk defa uzman ekibimizce İnvenura çatısı altında gerçekleștirildiğini ifade edebiliriz. Kısaca dünya standardında uzmanlık ve inovatif alt yapımızın bizi ön plana çıkarttığını söyleyebiliriz.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.