Dar gelirli tüketiciden nakitsiz ekonomiye dünya halleri

Dunya Gida - - Yeni Proje - Nur Coşkun İstanbulluoğlu nurcoskun@net-iletisim.com

Dünya genelinde düșük gelir seviyesindeki tüketici grubu, artık global șirketlerin iștahını arttıran büyük bir pazar olușturuyor. Bu pazar her geçen gün daha fazla global șirketin dikkatini çekmeye bașladı. Birçok çokuluslu șirketi gelir seviyesi düșük gruplara yönlendiren sadece sosyal sorumluluk duygusu değil. Gelir piramidinin en alt basamağı olarak nitelendirilen

BOP- Base of the Pyramid grubuna ulașmak için șirketler pazarlama, dağıtım ve finans kavramlarını yeniden biçimlendiriyor. Dünya nüfusunun yaklașık yüzde 60’ının yıllık geliri bin

500 ABD Doları’nın altında. Șirketler için bu grup,

Asya, Afrika ya da Güney Amerika’da büyük potansiyel bir pazarı temsil ediyor. Bu yüzden çokuluslu firmaların bir çoğu yaratıcılıkla harmanlanmıș yeni stratejilerle “dar gelirli tüketici pastası” ndan pay almanın peșinde. Bu dezavantajlı gelir grubunun alım gücüne uygun dijital yenilikler ve yeni iș modelleri çoktan tasarlanmaya bașlandı. Dijital çağın nimetlerinden faydalanan markaların, yeni pazar hedefinde dar gelirli tüketiciler bașrolde. Uluslararası ișe alım ve danıșmanlık șirketi PAGEGROUP, bu yeni trendi izleyen șirketlerin, dünyanın az gelișmiș bölgelerine gıdadan sağlığa kadar geniș bir yelpazede hizmet üretirken yeni istihdam imkanları yarat--

tığını ifade ediyor. Global șirketler yoksul ülkelerdeki tüketim alıșkanlıklarını yeniden biçimlendirmek ve dar gelirli tüketicilerin ihtiyaçlarını karșılamanın yeni yollarını keșfetmek için farklı pazarlama stratejileri dizayn etmenin telașındalar.

BOP geniş ve bakir bir global pazar

Global șirketlerin hedefinde yoksul ülkelerdeki tüketim alıșkanlıklarını küreselleștirmek var. Yani hesaplı fiyat politikasıyla dar gelirlilerin kesesine uygun ürünleri dünyanın her köșesinde pazarlayabilmekte kararlılar. Hal böyle olunca, BOP pazarında satıș ve pazarlama için yeni yaklașımlar, ürünlerin dağıtımında ise güvenilir bir altyapı olușturmak șart. Bu iși șansa bırakmak istemeyen dünya devi șirketler, özellikle yerel girișimcilere ișlerini verimli bir șekilde yürütebilecekleri kurumsal kaynak paketleri sağlıyor, akıllı telefon, bilgisayar gibi ofis ekipmanı ile muhasebe, satıș konularında temel dersleri kapsayan bir hizmet ağı kuruyor.

Șirketlerin BOP grubuna yönelik pazarlama iletișimi de çok farklı. Yoksul bölgelerde ürünlerle ilgili mesaj bireye değil, topluluğa hitap ettiği oranda dikkat çekiyor. Çünkü bu gelir grubundaki bir tüketici tarafından düșüncesizce harcanan her kuruș o tüketicinin tüm aile bireylerini etkiliyor. O yüzden pazarlama iletișiminde, harcamaların bireysel değil, anonim kararlarla yapıldığını göz ardı etmemek en temel kural. Diğer yandan yoksul bölgelerde mali imkansızlıklar nedeniyle, ișleri ancak mikro-kredi ile yapabilmek de mümkün. Günümüzde mikro finansman, BOP pazarlarında faaliyet gösteren hemen hemen tüm șirketler tarafından kullanılıyor. Global șirketler yerine göre, yerel ișletme sahiplerine temel eğitimle mikro-kredi desteği de verebiliyor.

Dezavantajlı gelir grubuna yönelik iș yapmak için operasyonel maliyetleri düșürme ve daha iyi dağıtım sistemleri kurabilmede de yaratıcılık gerekiyor. Gelișmekte olan ülkelerdeki en düșük gelir grupları için gerçekleștirilen uygulamalar bașarıya ulaștıkça, genel piyasada da hızla yaygınlașıyor.

Mobil cüzdanlarla nakitsiz ekonomi

Bir yandan yoksul tüketicilerin alıșkanlıklarına uygun ürünler geliștiren global șirketleri mercek altına alan PAGEGROUP, diğer yandan da geleceğin teknolojileriyle gelișen yeni pazarlar hakkında araștırmalara dayalı bilgiler sunuyor. Bu bilgilerde tüketim alıșkanlıklarımızın yönü ile ilgili ilginç sinyaller var. Örneğin finans ve teknoloji entegrasyonuna dayalı yeni trend “Fintech”, nakitsiz ekonomide çığır açıyor. Fintech ile mobil cüzdanlar her an hizmetimizde ve artık para harcamaya sadece bir tık yakınlığındayız. Bu büyük bir rahatlık olmakla birlikte kolay para harcatma açısından da büyük bir imkan aslında... çünkü bu yeni teknolojinin ortaya çıkmasıyla birlikte insanlar artık dağ bașında ya da șehirden uzak bir yerde bile cep telefonuyla bir șeyleri kolaylıkla satın alabiliyor. Türkiye’de 200 den fazla Fintech șirketinin faaliyet gösterdiği biliniyor. Bankacılıkta uygulamaları yaygınlașmaya bașlayan mobil cüzdanlar, online ișlemlerin pabucunu dama atmaya hazır. AB ülkelerinde mobil cüzdan ișlemlerinin gelecek dört yıl içinde yüzde 60 civarında artması bekleniyor. Üstelik Apple, Google ve Samsung gibi çokuluslu șirketler de bu teknolojiye yatırım yarıșında. Fintech ile birlikte yazılım ve mobil uygulama uzmanları ve büyük veri analistleri gibi bilgi teknolojileri profesyonellerine yönelik istihdamda artıș kaçınılmaz olacak. Bizler birer tüketici olarak, bu kolaylıkların keyfini sürerken, para harcamadaki irademiz de daha sık test edilecek gibi görünüyor.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.