Tüketici süt alımında nelere dikkat etmeli?

Dunya Gida - - Söyleşi -

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, süt alımında dikkat edilecekleri ve düzenlemelere ilișkin șu bilgileri verdi:

Önemli noktalar

Satın almıș olduğu üründe Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından verilen ișletme onay numarası olup olmadığı

Son tüketim tarihi

Pastörize sütler için muhafaza sıcaklığı

Ürün ambalajının bozulmamıș deforme olmamıș bombaj yapmamıș olması

Sütte hangi vitaminler var?

Sütün yapısında yer alan maddeleri süt șekeri (laktoz), süt yağı, süt proteinleri, mineral maddeler ve vitaminler olmak üzere beș ana bașlık altında toplamak mümkündür. Bu besin öğelerinden pek çoğu (laktoz, kazein vb.) doğada sütten bașka bir gıdada bulunmazlar. 1 litre sütte ortalama 36 gram süt yağı, 38 gram protein, 52 gram karbonhidrat, 7 gram mineral maddeler

ve suda ve yağda çözünen vitaminler bulunur.

Süt, beslenme uzmanları tarafından temel gıda maddesi olarak kabul edilir. Kalsiyum, fosfor ve riboflavin (B2 vitamini) açısından önemlidir. Hayati önemi olan amino asitleri ve yağ asitlerini bünyesinde bulundurur. Sadece sütte bulunan bileșenler; laktoz, süt yağı, kazein, laktoalbümin ve laktoglobülindir.

Çiğ süt sağım işleminden sonra ne zaman tüketiciye ulaşacak?

Çiğ sütün doğrudan tüketiciye satıșı ile ilgili henüz bir düzenleme bulunmamaktadır. Konuyla ilgili düzenleme çalıșmaları devam etmektedir. Bu düzenlemeyle; çiğ sütün sağımından itibaren maksimum 24 saatte tüketiciye ulașmasını sağlamak hedeflenmektedir.

Pastörize ve UHT arasında farklılık var mı?

Pastörizasyon gıda maddesi içindeki zararlı organizmaları ve bozulma etmenlerini yok etmek amacıyla uygulanan bir ısıl ișlemdir. Sütün pastörizasyonunun amacı; sütün doğal niteliklerinde özellikle de besin değeri ve duyusal özelliklerinde hissedilebilir bir değișiklik meydana gelmeden süte bulașmıș bütün hastalık yapıcı mikroorganizmaların öldürülerek sütün dayanma özelliğini artırmaktır.

Pastörize edilmiș sütlerin en önemli özelliği; pastörizasyon ișleminin hemen arkasından, tașınma da dâhil olmak üzere soğuk zincir ihtiyacının varlığıdır. Satın alındığı yer de dâhil olmak üzere evlerde de yine soğuk ortamlarda, buzdolabında ( 0-4°C) muhafaza edilmesi gerekmektedir. Soğuk zincirin kırılması, gerek mikrobiyolojik kaliteye gerekse de besin değerine zarar verebileceği bilinmeli ona göre tedbir alınmalıdır.

UHT süt; çiğ sütün en az 135 derecede 1 saniye süre veya en uygun zaman-sıcaklık kombinasyonunda yüksek sıcaklıkta kısa süre tutulması ve aseptik șartlarda ambalajlanması ile oda sıcaklığında depolandığında bile bozulmaya neden olabilecek tüm mikroorganizmaları ve sporlarını yok eden bir ısıl ișlem ile elde edilen, raf ömrü uzun (3-4 ay) olan süttür.

UHT ișlemiyle sütün protein ve kalsiyum miktarında önemli kayıplar meydana gelmez. UHT sütlerin dayandırılmasında uygulanan sıcaklık kadar aseptik ambalajlama da (dıșarıdan ambalaj içerisine nem, oksijen, mikroorganizma girișini, içeriden de dıșarıya sızıntıyı önleyecek șekilde yapılan ambalajlama) önemli rol oynamaktadır. Sonuçta UHT sütler için; hiçbir katkı maddesi içermeyen, dayanması ısı ișlemiyle olan besleyici bir üründür diyebiliriz.

ÇİĞ SÜT: Bir veya daha fazla inek, keçi, koyun veya mandanın sağılmasıyla elde edilen, 40 oC’ nin üzerine ısıtılmamıș veya eșdeğer etkiye sahip herhangi ișlem görmemiș kolostrum dıșındaki meme bezi salgısıdır.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.